Dodela uverenja urednicima i dopisnicima

Dana 10. aprila 2016. godine u prostorijama Instituta za pravo i finansije održana je svečana dodela uverenja o uspešno završenoj praksi urednicima i dopisnicima.

Institut podržava mlade obrazovane ljude i uviđa važnost sticanja radnog iskustva za tok njihove buduće karijere, u skladu sa tim objavljen je i konkurs za praksu u oktobru 2015. godine.

Praktikanti u uredništvu su imali prilike da steknu praktično znanje o procesu selekcije kao i znanje o objavljivanju stručnih radova. Pored prilike da iskuse rad u timu, urednici su imali prilike da prođu niz praktičnih obuka koje se odnose na funkcionisanje samog uredništva, ali i obuka kojim su stekli veštine pregovaranja, poslovne komunikacije i druge. Dopisnici su imali prilike da uz pomoć urednika napišu kvalitetne stručne radove koji su potom bivali objavljeni na sajtu Instituta.

Ovoj svečanosti je prisustvovao i direktor Vuk Mirčetić, koji je lično i uručio uverenja praktikantima.

Praktikanti su prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti pokazali izuzetnu motivaciju i želju za znanjem, stoga im Institut želi puno uspeha u daljem toku njihove karijere.

Konkurs: Stipendija za obuku za EU projekte

Institut za pravo i finansije objavljuje konkurs za stipendiranje dve osobe u vidu sufinansiranja za prestižnu sertifikovanu obuku za pisanje predloga projekata za EU fondove pod nazivom NAPREDNA OBUKA ZA PISANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA EU FONDOVE. Ova petodnevna obuka će se održati u Beogradu u periodu od 15. do 23. aprila 2016. godine. organizuje European Training Academy, a sastoji se iz dva nivoa – osnovnog (ukupno 3 dana: 15/16/22. april) i naprednog (ukupno 2 dana: i to 21/23. april). Nakon osnovnog nivoa treninga polaznici će biti osposobljeni da pišu predloge projekata za Horizon 2020, a nakon naprednog nivoa treninga naučiće kako da pripremate budžet i kako da upravljaju projektima.
Polaznik ove obuke dobija dva sertifikata, za uspešno završena oba nivoa obuke.

Kotizacija obuhvata kompletnu obuku sa izradom sertifikata, materijale, vodič za pripremu i pisanje predloga projekata, osveženje i lagane obroke. Za polaznika koji odluči da pohađa samo osnovni ili samo napredni nivo, cena je 200E za osnovni, odnosno 180E za napredni nivo. Ukoliko polaznik pohađa oba nivoa obuke, cena je 350E. Pored Beograda, sertifikovane obuke u organizaciji European Training Academy se realizuju i u Briselu i većim gradovima regiona. 

Konkurs za stipendiranje traje osam dana i otvoren je od nedelje 3. aprila do srede 13. aprila do 13:00. Komisija će doneti odluku o konačnim rezultatima 13. aprila i javiti svim aplikantima tog dana do 17:00.

Institut za pravo i finansije će sufinansirati dva buduća polaznika za oba nivoa obuke do iznosa od 170E, tako da jednom polazniku ostaje 180E da uplati na ime kotizacije umesto punog iznosa.

Jedan od polaznika će biti biran interno, iz redova Instituta (članovi, urednici, predavači, saradnici, konsultanti), a drugi eksterno u koji spadaju svi oni koji ne ispunjavaju prvi uslov. Pravo da se prijave na interni konkurs odlukom direktora ovoga puta imaju i svi studenti Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije – MEF, strateškog partnera Instituta.

Oba polaznika će dobiti i besplatnu godišnju članarinu u Institutu, kao i mogućnost da učestvuju u pisanju nekog od projekta u ime Instituta za pravo i finansije.

Aplicira se slanjem mejla na office@ipf.rs, sa naznakom „Prijava na konkurs za interno stipendiranje“ ili „Prijava na konkurs za eksterno stipendiranje“ u zavisnosti od toga na šta se aplicira.

Uslovi za apliciranje za interno stipendiranje:

 • Član Instituta u vreme slanja aplikacije ili student MEF-a;
 • CV;
 • Kratko motivaciono pismo do 150 reči (u kojem će obrazložiti zašto bi Institut trebalo nju/njega da finansira, da li ima iskustva u pisanju projekata, primeri dobre prakse i slično);
 • ROK: 13. april do 13:00.

Uslovi za apliciranje za eksterno stipendiranje:

 • CV;
 • Kratko motivaciono pismo do 150 reči (u kojem će obrazložiti zašto bi Institut trebalo nju/njega da finansira, da li ima iskustva u pisanju projekata, primeri dobre prakse i slično;
 • ROK: 13. april do 13:00.

Na ovaj način Institut pokazuje da kao društveno odgovorna institucija prepoznaje tešku finansijsku situciju u kojoj se nalaze svi građani Srbije, a pre svega mladi, te da želi da ulaže u dodatno obrazovanje mladih.

Više informacija o samoj obuci i European Training Academy možete pogledati na sajtu www.eutraining.info, a ispod možete preuzeti propratne materijale.

Gostovanje Instituta za pravo i finansije na Kreativnoj radionici „Znanjem do budućnosti“

Dana 21. marta 2016. godine održana je Kreativna radionica ,,Znanjem do budućnosti’’ organizovana u saradnji MEF Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije i Studentskog kulturnog centra, dok je Institut za pravo i finansije bio partner na projektu.

U predavačkom delu Kreativne radionice, izvršni menadžer Instituta Jelena Mitrović bila je gostujući predavač i govorila je na temu Ekonomista i uspeh na tržištu rada. Srednjoškolci su tada imali priliku da čuju o kompetencijama koje je neophodno steći tokom budućeg perioda studiranja da bi nakon završetka studija imali dobru poziciju na tržištu rada kao diplomirani ekonomisti. Stavljen je akcenat na važnost neformalne edukacije, sticanja prakse i volontiranja tokom studija kao bitnih stavki koje utiču na sticanje komparativne prednosti prilikom traženja prvog posla.

Takmičarski deo kreativne radionice je predstavljao problem neke kompanije i pristup rešavanju. Radionica se bavila obradom aktuelnih ekonomskih tema i analizom realnih poslovnih situacija baziranih na konkretnim podacima i istraživanjima. Takmičenje je bilo iskreirano kroz koncept Studije slučaja (Case study), koji predstavlja višedecenijski uspešan model poslovne edukacije.

Kreativna radionica je bila osmišljena kroz predavačko – takmičarski koncept. Svrha ovakvog koncepta je: integrisanje teorije i prakse, razvijanje sposobnosti klasifikacije prioriteta, razvijanje kritičkog načina razmišljanja, timski rad i prezentovanje argumentovanog stava, za šta se i Institut za pravo i finansije zalaže.

Dodela nagrada najboljim ekipama za učešće u Kreativnoj radionici „Znanjem do cilja“

Dana 3. marta su dodeljene nagrade najboljim ekipama za učešće u Kreativnoj radionici „Znanjem do cilja“ koji je organizovao MEF Fakultet za Primenjeni Menadžment, Ekonomiju i Finansije, a Institut za pravo i finansije je bio partner na projektu.

Kreativna radionica je bila osmišljena kroz predavačko – takmičarski koncept. Sa predavačkog aspekta, radionicu su predvodili profesori fakulteta – doktori nauka iz tematskih oblasti, kao i gostujući predavači iz kompanija i organizacija koje su podržali ovaj tip seminara i verodostojni su predstavnici praktičnog dela funkcionisanja na tržištu. Takmičarski deo kreativne radionice predstavljao je problem neke kompanije i načine pristupa pojedinaca njenom rešavanju. Bilo je neophodno oceniti koji je to najbolji tim u uspešnom rešavanju zadatka i postavljanju najkreativnijih ideja. Ciljevi Kreativne radionice su bili timski rad, izražavanje kreativnosti, učenje novih stvari, ispoljavanje takmičarskog duha i zabava.

U ime Instituta, nagrade najboljima u vidu vaučera za obuke u vrednosti od 75.000 dinara, dodelio je Aleksandar Popivoda, savetnik direktora Instituta.

Dodela uverenja o uspešno završenoj praksi u okviru Kabineta Instituta za pravo i finansije

Dana 23. februara 2016. godine u prostorijama Instituta za pravo i finansije održana je dodela uverenja o uspešno završenoj praksi u okviru Kabineta Instituta praktikantima.

Praksa se odvijala od 11. oktobra 2015. do 23. februara 2016. godine. Tokom tog perioda mladi obrazovani ljudi su dobili šansu da primene ranije stečeno znanje i da se kroz aktivnosti Instituta upoznaju sa njegovim delovanjem i obogate dosadašnje obrazovanje. Zadaci koje su praktikanti obavljali uspešno su realizovani kroz rad na projektima, kao i kroz aktivnosti na analitičkim, administrativnim i tehničkim poslovima.

Dodeli su prisustvovali izvršni menadžer Jelena Mitrović i direktor Instituta Vuk Mirčetić, koji je uverenja lično uručio praktikantima i time dao poseban podstrek za dalje angažovanje, učenje i rad.

Održano predavanje „I ja sam bio student EKOF-a“

U okviru projekta „I ja sam bio student EKOF-a“ koji organizuje Ekonomski fakultet u Beogradu u saradnji sa Institutom za pravo i finansije, 23. februara održano je još jedno predavanje u nizu na temu „Put u karijeri i saveti za studente“. Ovog puta, predavač je bio Zoran Milivojević, izvršni direktor Dunav društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. i diplomac Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Studenti su bili u prilici da slušaju kako je tekla karijera jednog uspešnog diplomiranog ekonomiste, kroz kakva iskustva u praksi i radne zadatke je morao da prolazi. Prilikom svog govora, predavač je istakao važnost timskog duha a posebno i postojanje entuzijazma i upornosti. Konačan zaključak jeste da stalno učenje, trud i rad uvek daju rezultat.

Rezultati konkursa: Stipendije za obuke za pisanje projekata za EU fondove

Dana 12. februara Institut za pravo i finansije izneo je poziv na konkurs: Stipendije za obuke za pisanje projekata za EU fondove pod nazivom IZVRSNOST U PRIPREMI I REALIZACIJI HORIZON 2020 PROJEKATA, a u organizaciji European Training Academy koja će se održati u Beogradu u periodu od 19. do 27. februara 2016. godine.

Planom Instituta predviđeno je da konkursom budu dodeljene dve stipendije i da isti bude završen 18. februara do 13 časova. Istog dana po odluci komisije aplikanti bi bili informisani o rezultatima.
Komisija je prvobitno donela odluku o dvoje stipendista, a zbog velikog interesovanja za navedeni projekat Direktor Instituta je ipak odlučio da se dodele čak tri stipendije, sa čime se i komisija složila. Odabrani kandidati su:
1. Ilija Stojanović
2. Radislav Blagojević
3. Manja Vitasović
čime je potvrđen cilj formiranja i postojanja Instituta i težnje za dodatnim edukovanjem što većeg broja mladih stručnjaka koji bi bili na ovaj način motivisani da ostanu u Srbiji i daju svoj doprinos primenom stečenih znanja.

Ideja i osnovni cilj Instituta je da „ostati u Srbiji“ ne bude samo deklarativna populistička izjava, već i namera sprovedena u delo. U skladu sa modelom rada Instituta, mladima se pruža prilika ne samo da dobiju samo sertifikat o pohađanju obuke nego i da steknu primenjivo znanje. Dodela stipendija je način da se pokaže želja i društveni doprinos Instituta da motiviše mlade stručnjake.

„Stipendiranje mladih i obrazovanih ljudi Institut ne vidi kao trošak, već kao investiciju u budućnost, ne samo njihovu, nego i budućnost Srbije. Kao društveno odgovorna organizacija, Institut je ovim pokazao da ulaže u budućnost Srbije i u narednom periodu ćemo nastaviti da pomažemo koliko god budemo mogli.“ – izjavio je direktor Instituta Vuk Mirčetić po završetku zasedanja komisije.

Poziv na konkurs: Stipendije za obuke za pisanje projekata za EU fondove

Institut za pravo i finansije će stipendirati dve osobe u vidu sufinansiranja za prestižnu sertifikovanu obuku za pisanje projekata za EU fondova pod nazivom IZVRSNOST U PRIPREMI I REALIZACIJI HORIZON 2020 PROJEKATA, a u organizaciji European Training Academy koja će se održati u Beogradu u periodu od 19. do 27. februara 2016. godine. Cena za kompletnu obuku sa izradom sertifikat, materijalima, vodičem za pripremu i pisanje predloga projekata, osveženjem i laganim obrocima je 380E. Pored Beograda, sertifikovane obuke u organizaciji European Training Academy se realizuju i u Briselu i većim gradovima regiona. 

Konkurs za stipendiranje traje sedam dana i otvoren je od petka 12. februara do četvrtka 18. februara do 13:00. Komisija će doneti odluku o konačnim rezultatima istog dana i javiti svim aplikantima do 17:00.

Institut za pravo i finansije će sufinansirati dva buduća polaznika sa po 180E, tako da jednom polazniku ostaje 200E da uplati na ime kotizacije umesto punog iznosa od 380E. Jedan od polaznika će biti biran interno, iz redova Instituta (članovi, urednici, predavači, saradnici, konsultanti), a drugi eksterno u koji spadaju svi oni koji ne ispunjavaju prvi uslov. Oba polaznika će dobiti i besplatnu godišnju članarinu u Institutu, kao i mogućnost da učestvuju u pisanju nekog od projekta u ime Instituta za pravo i finansije.

Aplicira se slanjem mejla na office@ipf.rs, sa naznakom „Prijava na konkurs za interno stipendiranje“ ili „Prijava na konkurs za eksterno stipendiranje“ u zavisnosti od toga na šta se aplicira.

Uslovi za apliciranje za interno stipendiranje:

 • Član Instituta u vreme slanja aplikacije;
 • CV;
 • Kratko motivaciono pismo do 150 reči (u kojem će obrazložiti zašto bi Institut trebalo nju/njega da finansira, da li ima iskustva u pisanju projekata, primeri dobre prakse i slično).

Uslovi za apliciranje za eksterno stipendiranje:

 • CV;
 • Kratko motivaciono pismo do 150 reči (u kojem će obrazložiti zašto bi Institut trebalo nju/njega da finansira, da li ima iskustva u pisanju projekata, primeri dobre prakse i slično).

Na ovaj način Institut pokazuje da ulaže u razvoj mladih, pre svih članova Instituta.

Više informacija o samoj obuci i European Training Academy možete pogledati na sajtu www.eutraining.info, a ispod možete preuzeti propratne materijale:

Organizovana poseta Narodnoj skupštini

Uspešno je organizovana još jedna u nizu aktivnosti od strane Instituta za pravo i finansije – poseta Narodnoj skupštini. Njeni učesnici su bili izabrani studenti i diplomci koji su iskazali izuzetnu motivisanost za upoznavanje sa funkcionisanjem i radom ove institucije.

Institut za pravo i finansije će i u narednom periodu organizovati posete i aktivnosti za mlade, stoga pratite naš sajt.

Više fotografija možete pogledati na našoj zvaničnoj facebook stranici: https://www.facebook.com/Poseta_Narodnoj_skupštini

IMG-20151218-WA0015

 

Održana tribina „I ja sam bio student EKOF-a“

Institut za pravo i finansije u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu organizovao je tribinu “ I ja sam bio student EKOF-a“, 15. decembra u Profesorskoj sali na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na temu “ Put do uspeha i saveti za studente“ govorio je Nemanja B. Antić, CEO kompanije Militaria doo Beograd, CEO Mega Company KFT Budapest, savetnik direktora i predavač Instituta za pravo i finansije, kao i diplomac Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Studenti su imali priliku da slušaju o karijernom putu ovog diplomca, poslovanju kompanije Militaria doo i planovima za budućnost, važnosti neformalnog obrazovanja i poznavanja jezika, kao i kompetencijama koje su neophodne na tržištu rada, sa osvrtom na ekonomsko stanje u Republici Srbiji i ukupni poslovni ambijent.  Ono što nam je preneo predavač jeste da ne treba odustajati od cilja, kao i da se trud i zalaganje isplati.

 

STR_1722