Dodela nagrada najboljim ekipama za učešće u Kreativnoj radionici „Znanjem do cilja“

Dana 3. marta su dodeljene nagrade najboljim ekipama za učešće u Kreativnoj radionici „Znanjem do cilja“ koji je organizovao MEF Fakultet za Primenjeni Menadžment, Ekonomiju i Finansije, a Institut za pravo i finansije je bio partner na projektu.

Kreativna radionica je bila osmišljena kroz predavačko – takmičarski koncept. Sa predavačkog aspekta, radionicu su predvodili profesori fakulteta – doktori nauka iz tematskih oblasti, kao i gostujući predavači iz kompanija i organizacija koje su podržali ovaj tip seminara i verodostojni su predstavnici praktičnog dela funkcionisanja na tržištu. Takmičarski deo kreativne radionice predstavljao je problem neke kompanije i načine pristupa pojedinaca njenom rešavanju. Bilo je neophodno oceniti koji je to najbolji tim u uspešnom rešavanju zadatka i postavljanju najkreativnijih ideja. Ciljevi Kreativne radionice su bili timski rad, izražavanje kreativnosti, učenje novih stvari, ispoljavanje takmičarskog duha i zabava.

U ime Instituta, nagrade najboljima u vidu vaučera za obuke u vrednosti od 75.000 dinara, dodelio je Aleksandar Popivoda, savetnik direktora Instituta.