Dodela uverenja o uspešno završenoj praksi u okviru Kabineta Instituta za pravo i finansije

Dana 23. februara 2016. godine u prostorijama Instituta za pravo i finansije održana je dodela uverenja o uspešno završenoj praksi u okviru Kabineta Instituta praktikantima.

Praksa se odvijala od 11. oktobra 2015. do 23. februara 2016. godine. Tokom tog perioda mladi obrazovani ljudi su dobili šansu da primene ranije stečeno znanje i da se kroz aktivnosti Instituta upoznaju sa njegovim delovanjem i obogate dosadašnje obrazovanje. Zadaci koje su praktikanti obavljali uspešno su realizovani kroz rad na projektima, kao i kroz aktivnosti na analitičkim, administrativnim i tehničkim poslovima.

Dodeli su prisustvovali izvršni menadžer Jelena Mitrović i direktor Instituta Vuk Mirčetić, koji je uverenja lično uručio praktikantima i time dao poseban podstrek za dalje angažovanje, učenje i rad.