Drustvo sa ograničenom odgovornoscu

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Prema Zakonu o privrednim društvima, društvo sa ograničenom odgovornošću predstavlja društvo u kome jedan ili više članova društva imaju udele u osnovnom kapitalu društva, s tim da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva.

Osnivači društva mogu biti pravna i/ili fizička lica, domaća ili strana, koja osnivanjem stiču i svojstvo članova društva. Lica koja kasnije pristupe društvu imaju samo svojsvo člana društva.

Osnivanje započinje donošenjem osnivačkog akta, koji sadrži minimum zakonom utvrđenih obaveznih elemenata. Zatim se pokreće postupak registracije društva podnošenjem prijave Agenciji.

Osnovni kapital društva formira se od uloga članova.

Član društva stiče udeo u društvu srazmerno vrednosti njegovog uloga u ukupnom osnovnom kapitalu društva, osim ako je osnivačkim aktom ili jednoglasnom odlukom skupštine određeno drugačije. Sticanjem udela član stiče člansko pravo, ali i druga prava (koja su srazmerna učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva):

   • pravo glasa u skupštini
   • pravo na učešće u dobiti društva
   • pravo na učešće u likvidacionom ostatku
   • druga prava predviđena zakonom

Za svoje obaveze društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. Članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva, osim za iznos neunetog uloga.

Zakonom se utvrđuje minimalni novčani deo osnovnog kapitala, koji mora da iznosi najmanje 100 dinara.

Do prestanka društva dolazi brisanjem iz registra, u slučaju:

   • sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije
   • sprovedenog postupka stečaja
   • statusne promene koja ima za posledicu prestanak društva

Razlozi za prestanak svojstva člana društva:

   • usled smrti fizičkog lica (člana), odnosno usled prestanka pravnog lica (člana)
   • istupanjem iz društva
   • isključenjem iz društva
   • prenosom celokupnog udela
   • povlačenjem i poništenjem celokupnog udela

[/av_textblock]