Gostovanje Instituta za pravo i finansije na Kreativnoj radionici „Znanjem do budućnosti“

Dana 21. marta 2016. godine održana je Kreativna radionica ,,Znanjem do budućnosti’’ organizovana u saradnji MEF Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije i Studentskog kulturnog centra, dok je Institut za pravo i finansije bio partner na projektu.

U predavačkom delu Kreativne radionice, izvršni menadžer Instituta Jelena Mitrović bila je gostujući predavač i govorila je na temu Ekonomista i uspeh na tržištu rada. Srednjoškolci su tada imali priliku da čuju o kompetencijama koje je neophodno steći tokom budućeg perioda studiranja da bi nakon završetka studija imali dobru poziciju na tržištu rada kao diplomirani ekonomisti. Stavljen je akcenat na važnost neformalne edukacije, sticanja prakse i volontiranja tokom studija kao bitnih stavki koje utiču na sticanje komparativne prednosti prilikom traženja prvog posla.

Takmičarski deo kreativne radionice je predstavljao problem neke kompanije i pristup rešavanju. Radionica se bavila obradom aktuelnih ekonomskih tema i analizom realnih poslovnih situacija baziranih na konkretnim podacima i istraživanjima. Takmičenje je bilo iskreirano kroz koncept Studije slučaja (Case study), koji predstavlja višedecenijski uspešan model poslovne edukacije.

Kreativna radionica je bila osmišljena kroz predavačko – takmičarski koncept. Svrha ovakvog koncepta je: integrisanje teorije i prakse, razvijanje sposobnosti klasifikacije prioriteta, razvijanje kritičkog načina razmišljanja, timski rad i prezentovanje argumentovanog stava, za šta se i Institut za pravo i finansije zalaže.