Izrada biznis plana

Interaktivna obuka koja kroz teorijski i praktični deo približava ovu temu svim interesentima koji nemaju iskustva u pisanju biznis planova.

U nedostatku kapitala, odlična poslovna ideja nije dovoljna. Potrebno je ubediti investitore, potencijalne partnere ili bankare da će njihov kapital moći da se povrati višestruko ako baš Vama daju novac.

Biznis plan je glavni alat kojim se pridobija investitor, partner ili kredit.

Ciljne grupe:

  • Preduzetnici,
  • Nezaposlena lica,
  • Aktivisti i zaposleni u civilnom ili javnom sektoru,
  • Osobe koje žele da učestvuju u pisanju biznis planova za račun drugog.

Opis treninga:

Cilj seminara je prezentacija značaja biznis plana za uspeh moderne kompanije. Polaznici će bit obavešteni o veštinama potrebnim za strateško planiranje i biće upoznati sa primerima biznis planova i metodologijama njihove izrade. Takođe, osposobljavaju se i za pripremu vlastitog poslovnog plana.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE:

  • Osposobljen da razume osnove izrede biznis plana;
  • Osposobljen da razume razliku između internih i eksternih biznis planova;
  • Osposobljen da razume različite metodologije izrade biznis planova;
  • Osposobljen da sagleda ključne delove biznis plana.