Kako napisati CV?

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

Januar 2016

CV je dokument koji se od vas traži da priložite prilikom apliciranja za posao, za programe razmene kao i za master i doktorske studije. Biografija treba da vas predstavi u najboljem svetlu, na koncizan i lepo strukturiran način.  CV mladih profesionalaca koji su skoro završili fakultet treba da sadrži pored radnog iskustva i obrazovanja sve informacije o vannastavnim aktivnostima i drugim veštinama koje su stečene u tom periodu.

Najpoželjnije je da imate i englesku i srpsku verziju biografije, kao i da maksimalna dužina CV-a bude do dve strane.

Standardni delovi koje bi biografija trebala da sadrži možete pogledati u prikazu ispod.

Untitled

O SEBI – U ovaj deo biografije potrebno je da uneste lične podatke:

     • Ime i prezime
     • Email adresa
     • Kontakt telefon

Ukoliko se odlučite da unesete fotografiju, ona treba da bude profesionalna i pristojna.

Takođe, možete opisati sebe u nekoliko rečenica, koji su vaši ciljevi, sklonosti, vaše sposobnosti i slično.

OBRAZOVANJE – Navodite:

    • Naziv obrazovne ustanove
    • Smer
    • Vremenski period studiranja
    • Stečena diploma/zvanje

Prosečnu ocenu poželjno je navesti ukoliko je ona iznad 8,00.

RADNO ISKUSTVO – Jedna od najvažnijih tačaka celokupnog CV-a. Ovde treba navesti kompanije u kojima ste radili, period zaposlenja kao i vašu poziciju. Fokus treba da bude na ostvarenim rezultatima i odgovornostima u okviru pozicije. Ukoliko ste za vreme zaposlenja direktno uticali ili doprineli ostvarenju određenih uspeha to takođe naglasite.

Prilikom navođenja pozicija počnite od trenutnog radnog mesta ili najskorijeg iskustva.

VOLONTERSKO ISKUSTVO – Članstvo u humanitarnim organizacijama (Unicef, Crveni Krst itd.), učešće u humanitarnim projektima, volontiranje u inostranstvu, kao i studentke prakse koje ste radili su neke od informacija koje možete ovde navesti.

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI – Informacije o tome da li  ste za vreme studiranja bili član studentske organizacije, pisali za časopis fakulteta, bili deo studentskog parlamenta, sportskog društva i slično.

NAGRADE/SERTIFIKATI – Ukoliko ste za vreme studiranja bili stipendista navedite fondaciju koja vas je stipendirala. Takođe, naglasite osvojene nagrade (najbolji esej, projekat itd.) kao i učešća na studentskim takmičenjima. Ukoliko ste pohađali kurseve, bili polaznici seminara i dobili sertifikat navedite u kom periodu ste prisustvovali kao i ustanovu.

STRANI JEZICI – Navedite jezike koje govorite, kao i nivo poznavanja jezika (početni, srednji, viši). Ukoliko posedujete jezički sertifkat naglasite kada ste ga stekli kao i ustanovu koja vam ga je izdala.

OSTALE VEŠTINE – Istaknite vaše poznavanje rada na računaru, kojim programima se služite (MS Office, Prezi, MS Project, Internet itd.). Navedite položen vozački ispit ukoliko ga imate, kao i druge informacije koje smatrate da su važne ali niste imali gde da ih navedete.

 
CV treba da prilagodite u zavisnosti od situacije. Istražite šta se traži od kandidata i, u skladu sa tim, istaknete one kvalitete koji vas karakterišu kao pravu osobu za tu poziciju.

Primer CV-a možete pogledati ispod.

PK_07_04

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke.