Komanditno drustvo

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Prema Zakonu o privrednim društvima, komanditno društvo se definiše kao privredno društvo koje ima najmanje dva člana, od kojih najmanje jedan za obaveze društva odgovara neograničeno solidarno (komplementar), a najmanje jedan odgovara ograničeno do visine svog neuplaćenog, odnosno neunetog uloga (komanditor).

Članstvo u ovom društvu se stiče:

  • Osnivanjem društva
  • Pristupanjem društvu
  • Sticanjem udela od člana društva
  • Univerzalnom sukcesijom

Osniva se osnivačkim aktom, koji sadrži minimum zakonom utvrđenih obaveznih elemenata za ugovor o osnivanju ortačkog društva, uključujući i označavanje koji je član društva komplementar, a koji je komanditor.

Ulozi mogu biti novčani i nenovčani (stvari, prava, rad i usluge). Početna imovnina formira se od uloga komanditora i komplementara.

Udeo u komanditnom društvu podrazumeva skup prava koji pripadaju komanditorima i komplementarima društva na osnovu unetog uloga, ali pošto postoje dve vrste ortaka (komanditor i komplementar) nužno je praviti razliku između njihovih udela.

Ovo društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom. Komplementari imaju položaj ortaka u komanditnom društvu i za obaveze društva odgovaraju po principu neograničene, solidarne odgovornosti, a komanditori odgovaraju do visine ugovorenog uloga.

Zakonodavac ne propisuje minimalni novčani kapital za osnivanje ovog društva.

Na prestanak komanditnog društva primenjuju se pravila o prestanku ortačkog društva, a do prestanka dolazi iz razloga koji su predviđeni zakonom i osnivačkim aktom.

Promene u članstvu odražavaju se na status komanditnog društva:

  • Ako istupe svi komplementari a novi ne budu primljeni u roku od 6 meseci od dana istupanja poslednjeg komplementara, komanditorima je dopušteno da u daljem roku od 6 meseci donesu jednoglasnu odluku o promeni pravnog oblika u neki oblik društva kapitala
  • Ako istupe svi komanditori, društvo je dužno da u narednom roku od 3 meseca primi novog komanditora, a ako to nije slučaj, u narednom roku od 3 meseca dužno je da donese jednoglasnu odluku o promeni svog pravnog oblika u ortačko društvo, a za slučaj da je ostao samo jedan komplementar on se može registrovati kao individualni preduzetnik

[/av_textblock]