Novine uvedene Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Novine uvedene Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Milica Stojković
Institut za pravo i finansije
01. jun 2017.

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Danas, 01. juna 2017. godine, na snagu stupa Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, čija je primarna svrha prevencija nasilja. Ovim Zakonom uvodi se niz novina u vidu hitnih mera – udaljavanje nasilnika iz porodice i zabrana prilaska žrtvi, kao i odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom.

Naime, nasilniku se može odrediti udaljavanje od 48h od strane policijskog službenika, a na predlog javnog tužioca sud može ovu meru da produži još 30 dana. Ukoliko nasilnik prekrši ovu hitnu meru može mu se izreći kazna zatvora do 60 dana u prekršajnom postupku.

Novi Zakon takođe predviđa i bolju saradnju i koordinaciju između svih organa koji imaju ulogu u sprečavanju nasilja: policije, tužilaštva, sudova, centara za socijalni rad, kao i uključenje zdravstvenih i vaspitnih ustanova.

Primena Zakona osigurana je i propisivanjem strožih mera prema onima koji ne primenjuju propise na odgovarajući način:

– prekršajna odgovornost za službena lica koja ne budu prijavljivala nasilnike;

– disciplinska odgovornost za javne tužioce i sudije koji ne postupaju u predviđenim rokovima.

U cilju prevencije nasilja u porodici, izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, uvedena su dva nova krivična dela: polno uznemiravanje (čl.182a) i proganjanje (čl. 138a). Na osnovu ovih članova žrtva će imati pravo da prijavi  svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, svako fizičko približavanje licu protivno njegovoj volji, kao i uspostavljanje kontakta neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije. Konkretno to bi značilo da žrtva može da prijavi ponižavajuće, uznemiravajuće komentare, šale, napadno udvaranje i svako ophođenje koje kod nje izaziva nelagodu i kojim se vređa njeno dostojanstvo, kao i uznemiravanje putem poruka ili poziva.

Pravna podloga:

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2016)

Krivični zakonik RS (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016)

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnom Zakonu.

[/av_textblock]