Višednevne sertifikovane obuke

Institut za pravo i finansije, samostalno ili u saradnji sa obrazovnim institucijama, fakultetima ili državnim institucijama organizuje ili višednevne obrazovne programe.