Prava i dužnosti studenata

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Prava i dužnosti studenata’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

Novembar 2015

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Student visokoškolske ustanove ima prava i obaveze utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i opštim aktom visokoškolske ustanove. Student ima pravo na žalbu u skladu sa statutom visokoškolske ustanove ukoliko visokoškolska ustanova prekrši neku od obaveza. U sledećoj tabeli predstavljamo vam prava i dužnosti studenata koji su regulisani članom 86 Zakona o visokom obrazovanju.

prava duznosti

Prema Pravilniku o Disciplinskoj odgovornosti Univerziteta u Beogradu neka od disciplinskih mera može biti izrečena ukoliko se učini disciplinska povreda, koja može biti lakša i teža (spisak disciplinskih povreda možete naći ovde). Sledeće tabele nam prikazuje koje se disciplinske mere izriču u tim slučajevima.

Untitled1

Untitled

Disciplinski organi koji vode disciplinski postupak su

  • disciplinska komisija fakulteta kao prvostepeni organ
  • disciplinska komisija Univerziteta kao drugostepeni organ

Pravna podloga:

Zakon o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje i 68/2015)

Pravilnik o Disciplinskoj odgovornosti Univerziteta u Beogradu

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnom Zakonu.
[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]