Ishod seminara

Sticanje osnovnih znanja, razumevanja i praktične osposobljenosti u pripremanju prezentacija i sebe za javni nastup.

Polaznici će saznati koje su to najčešće greške prilikom pravljenja prezentacije. Kako motivisati publiku i kako se izboriti sa tremom.

Opis seminara Obuka će polaznicima otkriti kako da steknu samopouzdanje, kako da predstave sebe i i predmet svog izlaganja, usmere prezentaciju na bitne ciljeve i predstave ključne koncepte i ideje.
Ciljne grupe ·          Studenti i postdiplomci

·          Osobe koje imaju javne nastupe ili se spremaju za iste

·          Profesionalci odgovornim za direktne kontakte sa klijentima

Teme 1.    Uvod u prezentacione veštine

2.    Verbalna i neverbalna komunikacija – Govor tela

3.    Pravljenje prezentacije i česte greške

4.    Interaktivni deo gde će učesnici dobijati konkretne zadatke

Vreme i mesto 14. novembar, u 14 časova

Nemanjina 4  – Amfiteatar 1, II sprat, Beograd

 *Obuka traje 4 sata

Predavači Vuk Mirčetić, licencirani predavač
Cena obuke 5.000 RSD

*Svi koji se prijave u toku novembra ostvaruju popust od 40%

**Članovi Instituta i partnerskih organizacija ostvaruju popust od 50%

  • Kako predstaviti sebe i svoju ideju?

  • Kako zainteresovati publiku?

  • Govor tela