Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

Februar 2016

Krajem januara ove godine, građani Srbije i privredna društva su u mogućnosti da provere na internetu da li se nalaze u Registru neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa.

Portal registra neplaćenih kazni možete posetiti klikom na sledeći link https://rnk.sipres.sud.rs. Portal je izradilo Ministarstvo pravde, uz podršku USAID-a.

Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza u kojoj se čuvaju:

      • sve neplaćene novčane kazne
      • troškovi postupka
      • drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravnosnažnom i izvršnom odlukom prekršajnog suda ili putem konačnog i izvršnog prekršajnog naloga.

Svi prekršajni sudovi su umreženi, a sistem je povezan i sa ostalim organima:

      • Upravom za trezor
      • Upravom saobraćajne policije
      • Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja

Ukoliko kažnjena osoba delimično ili potpuno plati dugovani iznos ili se izrečena novčana kazna potpuno ili delimično zameni izvršenom kaznom zatvora ili radom u javnom interesu, nadležan sud je obavezan da odmah izvrši brisanje podataka, odnosno upiše odgovarajuću promenu u registru.

Prema Zakonu o prekršajima, ukoliko neko ima neplaćene kazne za određene prekršaje, neće biti u mogućnosti da dobije ili obnovi neka dokumenta, kao što su na primer vozačka ili saobraćajna dozvola.

Podatke koje je potrebno uneti radi provere statusa su:

      1. Fizičko lice: Ime, Prezime, JMBG
      1. Pravno lice: Naziv pravnog lica, Pib
      1. Strano lice: Broj putne isprave

U prikazu ispod možete pogledati izgled portala, ukoliko birate opciju “Pravno lice”:

Untitled1

Pravna podloga

Zakon o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013)

Izvor podataka

https://rnk.sipres.sud.rs/

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnom Zakonu ili na sajtu korišćenog izvora.