Sastavljanje i overa ugovora i dokumenata

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Sastavljanje i overa ugovora i dokumenata’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Milica Stojković

Institut za pravo i finansije

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Dana 01.09.2014. godine počeo je sa primenom Zakon o javnom beležništvu, i izvršena je preraspodela poslova sastavljanja i overavanja ugovora i dokumenata između nadležnih organa.

Sastavljanje i overa ugovora

Građani mogu da povere sastavljanje ugovora advokatu ili javnom beležniku. Ako ga sastave kod advokata, ugovor moraju da overe kod javnog beležnika.

Javni beležnici sačinjavaju u obliku javnobeležničkog zapisa:

 1. Ugovore o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica,
 2. Sporazume o zakonskom izdržavanju,
 3. Ugovore o hipoteci i založne izjave kada treba da imaju svojstvo izvršne isprave,
 4. Javnobeležničko zaveštanje /jedan od devet oblika testamenta/
 5. Potvrđuju solemnizacionom klauzulom ugovore koje sastave advokati i građani

Advokati i građani sačinjavaju:

 • Ugovore o raspolaganju nepokretnostima i to:
 1. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti,
 2. Ugovor o poklonu,
 3. Ugovor o razmeni nepokretnosti,
 4. Ugovor o zasnivanju stvarnih I ličnih službenosti,
 5. Ugovore o doživotnom izdržavanju,
 6. Ugovore o ustupanju i raspodeli imovine za života,
 7. Bračne ugovore,
 8. Ugovore o imovinskim odnosima bračnih i vanbračnih partnera,
 9. Ugovore o obećanju poklona,
 10. Ugovore o prenosu naslednog dela.

Nakon stupanja na snagu Zakona o javnom beležništvu sudovi više ne vrše overe potpisa na ugovorima koji se odnose na raspolaganje nepokretnostima. Međutim, pojedine vrste ugovora i dalje mogu se overiti u sudu, i to su sledeći ugovori:

 1. Ugovor o kupoprodaji pokretnih stvari
 2. Ugovor o poklonu pokretnih stvari

Overa potpisa, rukopisa i prepisa

Prema Zakonu o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno. Javni beležnik je nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog Zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava. Osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1. marta 2017. godine. Izuzetno od ovih odredaba Zakona, overu će i posle 1.marta 2017. godine vršiti sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave a sve do imenovanja javnih beležnika na odnosnoj teritoriji.

Pravna podloga

Zakon o javnom beležništvu (²Sl. glasnik RS’’, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr.zakon, 121/2014 i 6/2015²)

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnom Zakonu.

[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]