Sudske takse u postupku u upravnim sporovima i postupku za sudsku zaštitu

[av_heading heading=’Sudske takse u postupku u upravnim sporovima i postupku za sudsku zaštitu’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

I Podnesci

Tarifni broj 28.

1. Za tužbu protiv upravnog akta kojom se pokreće upravni spor plaća se 390 dinara.

2. Za žalbu protiv odluke prvostepenog suda, plaća se 390 dinara.

3. Za tužbu za ponavljanje postupka, plaća se 390 dinara.

4. Za zahtev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu, plaća se 980 dinara.

Napomena:

1. Za predlog da se donese rešenje kojim se zamenjuje upravni akt i za druge podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.

2. U sporovima o deviznim stvarima plaća se taksa iz ovog tarifnog broja povećana za 50%.

3. Za zahteve za sudsku zaštitu plaća se taksa iz stava (3) ovog tarifnog broja.

II Odluke

Tarifni broj 29.

1. Za prvostepenu presudu u upravnom sporu plaća se:

– ako je vrednost predmeta spora procenjiva, 1% od vrednosti spornog predmeta, a najviše 1.900 dinara;

– ako je vrednost predmeta spora neprocenjiva, 980 dinara.

2. Taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja ne može biti manja od 590 dinara.

Napomena:

1. Ako je predmet spora delom procenjiv a delom neprocenjiv, taksa se plaća kao da je predmet procenjiv.

Kad se radi o stvarima iz oblasti invalidskog osiguranja, socijalnog osiguranja, starateljstva, usvojenja i socijalne zaštite, taksa za presudu plaća se kao za predmet neprocenjive vrednosti.

2. U sporovima o deviznim stvarima plaća se taksa za presudu uvećana za 50%.

3. Za odluku u postupku po zahtevu za sudsku zaštitu, plaća se taksa iz stava (1) tačke 2 ovog tarifnog broja.

4. Za odluke koje nisu navedene u ovom tarifnom broju, ne plaća se taksa.

[/av_textblock]