Ubacivanje reklamnog materijala u poštanske sandučiće

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Ubacivanje reklamnog materijala u poštanske sandučiće’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Milica Stojković
Institut za pravo i finansije
Decembar, 2015.

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Jedan od problema na koji će se požaliti mnogi stanari stambenih zgrada jesu flajeri koji se ubacuju u sandučiće, ili kače na vratima stanova, odnosno plakati koji se lepe po spoljašnosti i unutrašnjosti zgrade. Negodovanje se najčešće opravdava time da takvo postupanje oglašivača narušava izgled zgrade, jer se neretko zbog toga stvara velika količina smeća. Stanari imaju i zakonski osnov da osporavaju ovakve aktivnosti, jer su prema Zakonu o oglašavanju one nezakonite. Prema članu 27. ovog Zakona, na površinama koje nisu javne postavljanje plakata dozvoljeno je samo uz saglasnost vlasnika, odnosno korisnika te površine. Analogno, ova odredba može se primeniti i na flajere. U slučaju stambenih zgrada, ovakva saglasnost mora se pribaviti od Skupštine stanara ili kućnog saveta. Na strani stanara je i Zakon o potrošačima, koji u članu 38. propisuje da je zabranjeno neposredno oglašavanje telefonom, faksom ili elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu, bez prethodnog pristanka potrošača, pri čemu se među druga sredstva komunikacije na daljinu mogu uvrstiti i reklamni materijali.

Praksa je pokazala da i izražena nesaglasnost Skupštine stanara neretko ne sprečava kompanije koje se reklamiraju ubacivanjem flajera u sandučiće zgrada da to i dalje čine. U takvim slučajevima stanari se mogu obratiti nadležnom organu, odnosno komunalnoj policiji.

Pravna podloga

Zakon o oglašavanju (“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005 i 83/2014 – dr. zakon)

Zakon o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014)

NAPOMENA
Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne promene podataka u relevantnim Zakonima.

[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]