Uspešno održana sertifikovana obuka za pisanje CV-ja

Institut za pravo i finansije je 10. maja 2017. godine na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, održan je seminar „Obuka za pisanje CV-ja“. Predavač i nosilac obuke bio je Vuk Mirčetić, direktor Instituta za pravo i finansije.

Polaznici seminara su pored redovnih učesnika bili i srednjoškolci koji su se svojim zalaganjem istakli na MEFradionicama, koje je Institut sponzorisao tako što im je omogućio da obuku za pisanje CV-ja pohađaju besplatno.

Učesnicima su najpre predočeni značaj, struktura i sadržaj kvalitetne poslovne biografije, a zatim je usledila i primena aktuelizovanih smernica – svaki učesnik je, uz mentorstvo predavača, napisao svoju biografiju koju će moći da koristi prilikom apliciranja za praksu ili posao. Upravo zbog višestruke koristi održane obuke, polaznici su bili izuzetno zadovoljni ovakvim vidom edukacije.

Prema evaluaciji obuke, polaznici su obuku i predavača ocenili veoma uspešno.

Rezultati evaluacije:

  1. Ispunjenje iskazanih očekivanja: 9,45
  2. Prosečna ocena treninga: 10,00
  3. Ocena predavača: 10,00
  4. Osposobljenost polaznika*: 100%
  5. Ponovo bi slušali predavača*: 100%

* Procenat u odnosu na odgovor „DA“.