Uticaj primene Lean koncepta na obrt zaliha i ukupne performanse maloprodajne kompanije (primer Walmart-a)

Autor: Milica Stublinčević
Reviziju sproveo: Đorđe Dotlić

Lean maloprodaja predstavlja primenu principa koje je Toyota razvila i uspešno primenila u svojim proizvodnim procesima na operacije u maloprodaji. Ovi principi se tiču eliminacije, ili bar redukcije svih onih aktivnosti koje troše resurse kompanije, a za koje kupci nisu spremni da plate, pa su kao takve čist gubitak- rasipanje. U maloprodajnom sektoru, to se odnosi ne samo na operacije u samom maloprodajnom objektu, već u čitavom lancu snabdevanja. Generalno, prihvatanje ovog koncepta zahteva smanjenje nepotrebnog trošenja vremena, prostora, rada zaposlenih, nepotrebnog kretanja i gubitaka povezanih sa robom (gubici usled držanja nekurentnih proizvoda, troškovi nepotrebno dugog držanja proizvoda na zalihama, troškovi usled oštećenja proizvoda ili manjkovi usled krađa i prevera, ali i troškovi koji nastaju kada na zalihama nema proizvoda koje kupci traže i žele da kupe, u vidu propuštenih prihoda od prodaje).

Kako najveći deo sredstava maloprodajne kompanije otpada na zalihe, a u vezi sa njima nastaju i najznačajniji gubici-rasipanja, ovaj koncept najveću pažnju posvećuje upravo njima. U najkraćem, lean maloprodaja je kombinacija niskih zaliha i njihovog čestog obnavljanja (popunjenja), što je poslovna praksa koja zahteva primenu savremenih tehnologija (bar kodovi, elektronska razmena podataka i savremeni distribucioni centri, a u novije vreme i radio-frekventna identifikacija-RFID) i oslanjanje na Just In Time filozofiju upravljanja zalihama. Kompanije koje su prihvatile lean, drže mnogo manje zaliha kako bi podržale dnevnu prodaju, a potreban im je i manji broj dana da bi ostvarile prihode njihovom prodajom. Ovo ne samo što redukuje troškove, već i dramatično utiče na sposobnost kompanije da odgovori na promene u lancu snabdevanja. Iskustva konsultantske kuće McKinsey pokazuju da primena lean principa doprinosi smanjenju nivoa zaliha za 10-30 %, povećanju prodaje od oko 10% i redukciji situacija da u prodavnici nema proizvoda koje kupci traže i žele da kupe za 10% [1].

U nastavku će, kroz prost primer, biti ilustrovani benefiti implementacije ovog koncepta, analizom njegovog uticaja na obrt zaliha i, posledično, na ukupne performanse maloprodajne kompanije Wal Mart, koja je inače pionir u prihvatanju ovog koncepta u maloprodajnom sektoru.

Stabilna redukcija zaliha je najobjektivniji način da se uoče lean poboljšanja u jednoj kompaniji. U tom smislu, Wal Mart je svetski šampion u primeni lean poslovne filozofije. Koeficijent obrta zaliha koji je imao vrednost od 4,1 u 1990., povećao se na 7,6 u 2005. godini. Ovo je poboljšanje po stopi od 3,1% godišnje u periodu od petnaest godina. Sa uvođenjem RFID tehnologije, obrt se povećao na 10[2] . U poslednjih pet godina (2007-2011), ukupne zalihe u Wal Mart-u se obrću 11-12 puta godišnje[3] .

Lako se može analizirati i uticaj lean maloprodaje na vreme trajanja obrta zaliha, odnosno broj dana u kojima su one vezane za preduzeće. Sa koeficijentom obrta zaliha od 4,1, ovo vreme iznosi oko 90 dana, a sa porastom koeficijenta na 7,6, ono se skraćuje na 48 dana. To pokazuje da je potrebno skoro duplo manje vremena da se zalihe vrate u početni, novčani oblik. Sa trenutnim koeficijentom obrta, ovo vreme se skraćuje na oko mesec dana što nedvosmisleno ima pozitivan uticaj na likvidnost i solventnost kompanije.

Iz izloženog je jasno da lean maloprodaja doprinosi redukciji nivoa zaliha i povećanju koeficijenta njihovog obrta koji se dobija kao odnos prihoda od prodaje i prosečnih zaliha. Ovaj koeficijent se povećava po dva osnova. Prvo, lean maloprodaja obično vodi rastu prodaje i sledstveno, rastu prihoda od prodaje, a drugo ona obezbeđuje smanjenje prosečnih zaliha. S obzirom na to da su zalihe najneposrednije povezane sa prihodima, ubrzanje njihovog obrta rezultuje povećanjem prihoda u masi i bržim oslobađanjem gotovine koja je praktično svakodnevno potrebna za izmirivanje dospelih kratkoročnih i dugoročnih obaveza. Jednom rečju, brži obrt zaliha rezultuje većom likvidnošću i solventnošću preduzeća, dok posredno ima i pozitivan uticaj na povećanje njegove profitabilnosti.

[1] Lean Retailing – Achieving Breakthroughs in store profitability, http:www.mckinsey.com

[2] Tellcamp, C., (2006), The impact of Audio-ID technology on process performance – RFID in FMCG supply chain, Dissertation 3182, University of St. Gallen, str. 69.

[3] Moneycentral.msn.co., Wal Mart Stores Inc, Company Financial Statements