Akcionarsko drustvo

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Prema Zakonu o privrednim društvima, akcionarsko društvo definiše se kao društvo čiji je osnovni kapital podeljen na akcije, koje ima jednog ili više akcionara koji ne odgovaraju za obaveze društva, a društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Osnivanje akcionarskog društva započinje donošenjem osnivačkog akta, koji sadrži minimum obaveznih zakonskih elemenata. Ovo društvo takođe mora imati i statut kojim se uređuju upravljanje društvom i druga pitanja od značaja za poslovanje društva.

Registracionu prijavu podnosi lice koje su ovlastili, uz koju je dužno da priloži određene dokaze.

Osnovni kapital podeljen je na akcije i formira se ulozima osnivača. Ulog u akcionarskom društvu može se uneti u novcu, stvarima, hartijama od vrednosti i imovinskim pravima.

Za svoje obaveze društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Predviđa se minimalni osnovni kapital od 3.000.000,00 dinara.

Akcionarsko društvo prestaje u slučaju:

    • likvidacija
    • stečaja
    • statusnih promena
    • na osnovu odluke suda

Prestanak članstva u akcionarskom društvu koje se kotira na berzi podrazumeva prodaju akcija čime se sva članska i druga prava po osnovu akcija prelaze na pravnog sledbenika.
[/av_textblock]