Izdavanje lične karte

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Izdavanje lične karte’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Milica Stojković

Institut za pravo i finansije

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Zakonom o ličnoj karti(‘’Sl. glasnik RS’’, br. 62/2006 i 36/2011) lična karta se definiše kao javna isprava kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet. U skladu sa zakonom, lična karta služi i kao dokaz o drugim činjenicama koje su u njoj sadržane. Ako je to određeno međunarodnim ugovorom, lična karta može da služi i kao putna isprava.

    Procedura izdavanja lične karte

Zahtev za izdavanje biometrijske lične karte podnosi se lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je uz isti neophodno staviti na uvid sledeća dokumenta:

  1. prethodno izdatu ličnu kartu ili (ukoliko je izgubljena) drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva ( npr. pasoš ili vozačku dozvolu) ;
  2. original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (”Sl. glasnik R Srbije”, br. 20/09) ;
  3. original uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci );
  4. original izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka), izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (”Sl. glasnik R Srbije”, br. 20/09), i priložiti:
  5. po želji, nije obavezno, fotografiju veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta ;
  6. dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte i troškove tehničke izrade lične karte.
  • naknada za obrazac lične karte

uplatilac:  ime, prezime i adresa

svrha:  obrazac lične karte

primalac:  NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca

iznos:  928,80

žiro račun:  980-333-07

poziv na broj:  100041150 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Primer uplatnice za uplatu naknade za obrazac lične karte

Upl

  • naknada za troškove tehničke izrade lične karte

uplatilac:          ime, prezime, adresa i mesto

svrha:   troškovi tehničke izrade lične karte

primalac:          MUP R Srbije

iznos:   226,00

žiro račun:       Svaka policijska uprava ima poseban žiro račun

poziv na broj:  bez poziva na broj i modela

Pravna podloga

Zakon o ličnoj karti, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 62/2006

Preporuka

Praksa je pokazala da elektronsko plaćanje naknade za izdradu lične karte nije pogodno, s obzirom da se zahteva pečat banke na uplatnici, te je preporuka plaćanje izvršiti u banci/pošti, preko uplatnice.

Izvor podataka

http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/licna-karta.h

NAPOMENA: Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka na sajtu nadležne institucije.

[/av_textblock]