Korelacija između interneta i marketinga

[av_heading heading=’Korelacija između interneta i marketinga’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Autor: Biljana Marković

Reviziju sproveo : Ivan Stefanović

Mart,2016

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Internet je globalna mreža svih međusobno povezanih računara i računarskih mreža. Nastao je kao rezultat globalne razmene informacija. Omogućava ljudima direktno komuniciranje bez fizičkog pomeranja. Iako je osnovna funkcija Interneta bila razmena informacija, s vremenom se razvio u elektronski medij marketinga.

Web je marketinška softverska aplikacija. Nastala je devedesetih godina. Velika prednost Interneta je njegova brzina. Kao primer možemo dati to da je radio-u trebalo 38 godina da ostvare 50 miliona korisnika, televiziji 13 godina a Internetu samo četiri godine.

Karakteristike Interneta[1]:

 • Otvoren
 • Interaktivan
 • Necenzurisan
 • Globalan
 • Višenamenski
 • Dinamičan

Internet marketing  se naziva i web marketing, i-marketing, online marketing, eMarketing, i najprostije formulisano predstavlja oglašavanje proizvoda putem Interneta.

Prilikom kategorisanja korisnika Interneta, došli smo do dve kategorije sa najvećim relativnim učešćem:

 1. Akademski eksperti – u ovu kategoriju spadaju ljudi koji su u fazi studiranja, potom ljudi koji rade sa sofisticiranim tehnologijama, programeri i sl.
 2. Mladi entuzijasti – ovu kategoriju karakterišu ljudi koji se još uvek nisu profilisali, koji su u fazi traženja sebe.

Pored ove dve grupe korisnika, možemo izdvojiti i :

 1. Afirmisane profesionalce – kao što sam naziv kaže, ovu kategoriju čine ljudi koji su potpuno profesionalno i ekspertski profilisani
 2. Ambiciozni individualisti

Veliki broj akademika zastupa stanovište da Internet ne bi mogao da se razvija bez marketinga.

Prednost Interneta kao medija

Što se tiče prednosti Interneta za potrošače, možemo ih podeliti na operativno-tehničke i kvalitativno-tretmanske prednosti. Što se tiče operativno-tehničkih prednosti, potrošačima su uvek dostupne aktuelne informacije koje mogu dobiti iz udobnosti svojih domova (kvalitativno-tretmanske prednosti).

S druge strane, prednosti za marketare se mogu podeliti u tri grupe:

 1. istraživačko-analitičke – ovde na scenu stupa osnovna funkcija Interneta, a to je da Internet predstavlja veliku bazu podataka.
 2. komunikativno-promotivne – komunikativni potencijal Interneta je enorman.
 3. poslovno-komercijalne – putem Interneta je moguće ostvariti komunikaciju sa potrošačima.

Internet marketing predstavlja ostvarivanje elektronske marketinške strategije i aktivnosti preko globalne računarske mreže.

Cilj je da sve funkcije i aktivnosti koje marketari teže da ostvare u realnom tržišnom ostvarenju ostvare i u virtuelnom tržišnom okruženju.

Što se tiče razvoja, testiranja, uvođenja, komercijalizacije i modifikacije proizvoda, sve se obavlja na mnogo brži način.

Internacionalno nastupanje na tržištu više nije rezervisano samo za velike korporacije. Sada i mala preduzeća putem Interneta mogu pristupiti globalnom tržištu. Na Internetu nema podele po geografskim kriterijumima već po jeziku i načinu komuniciranja. Web sajt može biti preveden na nekoliko različitih jezika.

Postoje određeni principi kojih se kompanije moraju pridržavati ukoliko žele da iskoriste Internet kao medij[1]:

 1. Informacije koje pružaju moraju biti aktuelne
 2. U ponudi mora biti korisnosti za kupce
 3. Informacije moraju biti pregledne i prezentacije funkcionalne
 4. Ponuda mora biti razumljiva
 5. Jezičke osobenosti ciljanog potrošačkog segmenta moraju biti uvažene
 6. Web prezentacije moraju biti kvalitetno i stručno pripremljene.

Problemi upotrebe Internet marketinga

Kao što smo već rekli, u Internet svetu postoje tzv. jezičke barijere. Dosta ljudi i ne zna da koristi Internet na pravi način. Što se tiče zemalja koje najviše koriste Internet među njih spadaju: SAD i Kanada, dok je u zaostatku Južna Evropa.

Određeni operativni problemi su vezani za[1] :

 • Infrastrukturne pretpostavke – veliki broj ljudi u svetu nema odgovarajuće znanje za korišćenje Interneta.
 • Zloupotreba Interneta – povezana je uglavnom sa krađom kreditnih kartica. Ovaj vid zloupotrebe se smatra za organizovani kriminal. Zastupljen je najviše u Indoneziji, Rusiji, Hrvatskoj i Bosni.
 • Administrativne barijere – kod prenosa usluga sa kupca i prodavca na Internetu ne može se utvrditi u kojoj zemlji imaju boravište, stoga elektronski prenos podataka ne potpada pod nacionalno oporezivanje i stoga je fiskalna kontrola dosta otežana.
 • Jezičke barijere – iako se praktikuje da se koristi engleski jezik kao svetski priznat, ipak kompanije moraju obratiti pažnju na lokalnu kulturu određene zemlje.
 • Logistički problemi – mogu se javiti problemi sa dostavljanjem robe na inostrana tržišta.
 • Međunarodno prilagođavanje Internet marketinga –postoji velika raznolikost među narodima. Ne smemo nikako svrstati u istu kategoriju ljude koji žive na istom kontinentu, pa čak ni ljude iz susednih država.
 • Jezičko i komunikativno prilagođavanje karakteristikama ciljnog tržišta.
 • Moramo pokušati da se prilagodima različitim kulturama i stoga nikako prezentacija na Internetu ne sme glasiti samo na engleskom jeziku, već na više svetski priznatih jezika.

Na Internetu možemo vršiti primarno i sekundarno istraživanje podataka. Što se tiče primarnog istraživanja, sve je češća pojava da ljudi putem online anketa dolaze do određenih podataka koja su im potrebna za analizu. S druge strane, sekundarna istraživanja se odnose na pretraživanje baza podataka. To može biti mikro, tj. pretraživanje podataka na sajtu tačno određene kompanije, ili pak makro tj. globalno pretraživanje na sajtovima kao što su Google, Yahoo, AOL, Netscape, CNN.

Primarno istraživanje preko Interneta se može vršti sa ili bez uključivanja klijenta u proces istraživanja. Ukoliko se istraživanje vrši bez uključivanja klijenta u proces istraživanja, onda se ovaj proces odnosi na praćenje ponašanja posetilaca Web sajtova koji su od interesa za klijenta. S druge strane, istraživanje sa uključivanjem klijenta se odnosi na varijantu anketnog istraživanja.

Komunikacija putem Interneta

Postoje dva najpopularnija sredstva za komuniciranje putem Interneta, i to su: World Wide Web (www) i E-mail.

Prednosti World Wide Web-a jesu što omogućava dvosmernu komunikaciju. Www nije samo klasična prezentacija proizvoda kupcima, već omogućava i iskazivanje reakcije kupaca. Troškovi kreiranja Web sajta se mogu kretati od nekoliko stotina do nekoliko miliona dolara. Sve zavisi od složenosti Web sajta. Kompanija mora razumeti koje kupce želi da privuče i da formuliše svog idealnog kupca kako bi u budućnosti ponašala na način koji bi privukla te ciljne kupce. Postoje brojni razlozi zašto korisnici „krstare“ Internetom. Neki od njih tragaju za informacijama, potom zbog zabave, pa i zbog rešavanja određenog poslovnog problema. A imamo i one koji žele da ostvare određenu interakciju, tzv. društveni motiv.

S druge strane imamo E-mail koji spada u proaktivan način komuniciranja. Kompanije konstantno moraju ažurirati svoje sajtove, i kako kupci ne ulaze svakodnevno na njihove stranice, E-mail je idealan način obaveštavanja o novitetima kompanije. Međutim, ne smemo zloupotrebiti podatke naših korisnika, stoga ih nikako ne smemo staviti na našu mailing listu bez njihovog pristanka. Isto tako oni uvek moraju biti u mogućnosti da se odjave sa naše liste.

Internet marketing povezujemo sa tzv. marketing pretraživačima[1]:

 1. SEM (Search Engine Marketing) – odnosi se na promociju Web sajtova povećavanjem njihove vidljivosti.
 2. SEO (Search Engine Optimisation) – optimizacija za Internet pretraživače je u suštini proces koji na što kvalitetniji način omogućava prilagođavanje pretraživanja sadržaja na Internetu.
 3. Banner oglasi za određene Web stranice[2] – to su dinamične ili statičke slike koje (najčešće) klikom na njih vode do Web stranice kompanije koja se oglašava.

Web 2.0 strategije[3] – odnosi se na napredne Internet tehnnologije. Sastavne delove čini društveni networking kao što je Facebook, LinkedIn, potom razni blogovi, instant messaging, objava digitalnih fotografija, youtube.

Web 2.0

slika1

Izvor: http://mind42.com/public/ , pregledan dana 19.02.2016.

Kako bismo lakše objasnili Web 2.0, prikazaćemo u tabeli razliku između Web 1.0 i Web 2.0.

Web 1.0 vs Web 2.0

slika2

Izvor:http://www.eniax.net/web-2-0-koncept/, pregledan dana 19.02.2016

Osnovni cilj marketinškog komuniciranja jeste da informiše, podseti i ubedi. Nedostatak tradicionalnih medija je u jednosmernoj komunikaciji. Stoga je jako dobro komuniciranje putem Interneta. Da bi ta dvosmerna komunikacija i funkcionisala jako je bitno da se poštuju četiri osnovna principa:

 1. Fokusirati se na prave potrošače
 2. Biti jedinstven
 3. Konstantno raditi na unapređivanju svog Web sajta
 4. Ostvarivati aktivan i planski odnos

Web sajtom upravlja Webmaster. On je stručnjak iz oblasti informacionih tehnologija. Njegova zaduženja su svakodnevno praćenje i ažuriranje sajta, rešavanje eventualnih problema, unapređivanje sajta, saradnja sa različitim poslovnim funkcijama.

Pre izrade sajta je neophodno da imamo svoju adresu na Internetu, tzv. domain name. Sastoji se iz tri dela: oznaka tehnologije sajta, naziv prezentacije i treći deo je naziv organizacije preko kojeg realizujemo sajt.

Dizajn je veoma bitan, ali pre toga je neophodno da nam sajt funkcioniše i da ima veliku brzinu učitavanja. Smatra se da kompanija ima samo jednu šansu da uspostavi komunikaciju sa potrošačima putem Interneta. Istraživanja su pokazala da je prvi kontakt sa potrošačima u 90% slučajeva i poslednji. Uspešnost web prezentacija se meri tzv. I/O indeksom konverzije koji pokazuje procenat posetilaca koji su se nakon prve posete vratili na naš sajt i ostvarili trajan kontakt.

Vrste web sajtova:

 1. Prezentacioni (www.emaze.com)
 2. Sajtovi sadržaja – za pristup ovim sajtovima korisnici moraju platiti (Washington Weekly)
 3. Online prodavnice (www.nonstopshop.rs)
 4. Web tržni centri (www.skymall.com)
 5. Animatorski sajtovi (Happy Forecast, Y7K Digital Agency)
 6. Pretraživački sajtovi (Google, Bing, Yahoo! Search, Ask)

Zaključak

Svet je globalno selo. Pojava Interneta je dovela do toga da nam je sve dostupno. Kompanije su ušle na nov teren marketinga – Internet marketing. Kao i kod tradicionalnog marketinga, i ovde postoji velika konkurencija. Pitanje je kako se izboriti sa tim. U prethodnom tekstu smo videli koji sve vidovi marketing oglašavanja postoje. U usponu su tzv. Web 2.0 strategije koje omogućavaju oglašavanje kompanija putem društvenih mreža kao što je Facebook. Koliko je izražen ovaj vid oglašavanja nam pokazuje i pojava novih radnih pozicija, tzv. Community menadžeri koji su zaduženi za oglašavanje putem Facebook-a, Twitter-a, LinkedIn-a, Instagram-a.

Bil Gejts je rekao: „Ako Vaš posao nije na Internetu, onda ste Vi van posla.“, i to definitivno važi za vreme u kojem živimo. Da li možete zamisliti svoj dan bez Interneta? Koliko vas čim otvori oči uđe na Internet i pročita novine, proveri mail ili pak samo prelista notifikacije na svojim nalozima na društvenim mrežama? Da, i ja sam jedna od vas. Svi smo postali zavisni od Interneta, želeli mi to ili ne. Većina poslova u Srbiji se ne može raditi bez povezivanja na Internet. Počnimo od pisanja eseja za fakultet – literatura koju pronalazimo je uglavnom bazirana na Google pretraživaču. Potom, povezivanje sa kolegama sa posla, faxa, škole, putem Facebook-a radi završavanja određenih zadataka. Pa i samo konkurisanje za posao je bazirano na Internetu. Većina firmi objavljuje konkurse za posao putem Interneta. Živimo u novoj eri i samo se prilagođavamo. Isto tako i kompanije. Bilbordi, oglašavanje putem radio-a, televizije, novina, sve s vremenom gubi svoju vrednost. Ljudi se polako okreću Internetu kao glavnom izvoru informacija. Stoga, moramo biti prisutni, moramo se kretati u skladu sa vremenom. Internet marketing je budućnost.

Literatura:

[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]