Ortačko društvo

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Prema Zakonu o privrednim društvima, ortačko društvo se definiše kao društvo dva ili više ortaka koji su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze društva.

Članstvo u ovom društvu se stiče:

  • zaključenjem ugovora o osnivanju (osnivački akt)
  • pristupanjem društvu
  • sticanjem udela ortaka
  • pravnim sledbeništvom (univerzalna sukcesija)

Osniva se jednokratno, simultano, osnivačkim aktom u pisanom obliku.

Ulozi ortaka mogu biti u obliku: novca, stvari, rada, prava i usluga. Uneti ulozi čine posebnu imovinu društvo, izdvojenu od lične imovine ortaka.

Ortak momentom unošenja uloga u društvo stiče pravo na određeni udeo u društvu, koji je srazemeran njegovom unetom ulogu.

Ortačko društvo za svoje obaveze u pravom prometu prema trećim licima odgovara celokupnom svojom imovinom. Ukoliko ona nije dovoljna, ortaci odgovaraju svojom ličnom imovinom.

Zakonodavac ne predviđa minimalni novčani kapital zbog činjenice da ortaci za obaveze društva odgovaraju neograničeno i solidarno, i to celokupnom ličnom imovinom.

Ortačko društvo prestaje u slučaju:

  • likvidacije društva
  • zaključenje stečaja društva
  • statusnih promena

Razlozi za prestanak svojstva ortaka:

  • smrt ortaka
  • brisanje ortaka koji je pravno lice iz registra usled likvidacije ili stečaja
  • istupanje ortaka
  • isključenje ortaka
  • u drugim slučajevima određenim osnivačkim aktom društva

[/av_textblock]