Otvaranje tekućeg računa

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Otvaranje tekućeg računa’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

Decembar 2015

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Uprkos zakonski propisanim uslovima, postoji velika raznolikost u pogledu procedure, kriterijuma i uslova na osnovu kojih se vrši otvaranje tekućih računa jer ih svaka banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom, definiše na drugačiji način. Tekući računi se mogu otvoriti kod banke po osnovu redovnog mesečnog priliva i po osnovu vanrednih priliva. U prikazu ispod možete pogledati koje situacije se odnose na redovne, a koje na vanredne prilive.

tekuci ipf

Prilikom otvaranja tekućih računa, banka izdaje čekovnu karticu i dužna je da sve vlasnike tekućih računa redovno mesečno izveštava, putem štampanih izvoda, o stanju i prometu na njihovom računu na ugovoreni način.

Usluge otvaranja i vođenja računa banke naplaćuju ili ne naplaćuju, u zavisnosti od sopstvene poslovne politike.

Kamata po tekućim računima građana takođe se utvrđuje poslovnom politikom banke, s tim što je neke banke ne obračunavaju.

Prednosti otvaranja tekućeg računa možete pogledati u prkazu ispod.

tekuciipf2

O čemu građani treba da se informišu u banci?

   1. Koji su uslovi za otvaranje tekućih računa – da imaju redovni ili vanredni prilivi
   1. Koliki su troškovi otvaranja i vođenja tekućeg računa, i to pre svega:
     • jednokratni troškovi otvaranja računa
     • mesečni troškovi vođenja računa
     • troškovi izdavanja čekova
     • troškovi u vezi sa dostavljanjem izvoda o stanju na računu
     • kamata po tekućim računima
     • dozvoljeno prekoračenje, odnosno kolika se kamata naplaćuje na odobreni minus, a kolika na nedozvoljeno prekoračenje na računu
   1. Koliko se čekova može dobiti mesečno i od čega to zavisi (stanja na tekućem računu, broja nerealizovanih čekova i sl.)
   1. Da li banka odobrava gotovinske, potrošačke i hipotekarne kredite i koji su uslovi za njihovo dobijanje
   1. Koje platne kartice banka izdaje („Visa“, „Master“, „Dinakard“) i koliki su troškovi vezani za njihovo korišćenje i izdavanje
   1. Koliki je iznos gotovine koji se može dnevno podići na šalteru banke (dinari ili devize) i koliko to košta
   1. Koliko banka ima bankomata i koji se maksimalan iznos može odjedanput podići

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke.
[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]