Akademija poslovnih kompetencija

Akademija poslovnih veština nastala je iz potrebe da svi interesenti implementiraju biznis znanja i veštine u svoju poslovnu praksu, radi povećanja efikasnosti, održivosti i produktivnosti.

Institut nudi znanja iz oblasti finansija, marketinga, menadžmenta, HR-a, PR-a, prodaje i odnosa sa klijentima, kao i upotrebe komunikacionih tehnologija u poslovanju. Svi polaznici će se upoznati sa aktuelnostima, ali i problematikom poslovnog okruženja, kao i sa brojnim iskustvima predstavnika istaknutih organizacija i kompanija.

Po završetku višednevnog programa, polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju obuke.