Konferencije

Institut za pravo i finansije, uz saradnju sa različitim organizacijama i predstvanicima javnog i privatnog sektora, realizuje konferencije na različite teme i oblasti društvenog i javnog života.

Sve konferencije za cilj imaju upoznavanje javnosti za aktuelnim zbivanjima i problematičnim aspektima društvenog života, radi njihovog suzbijanja i razvoja javnog mnjenja i kritičke svesti društva.

Za naredni period, u saradnji sa Ministarstvom pravde, planirana je konferencija na temu borbe protiv korupcije pod imenom””.