Obrazovanje

Vizija Instituta za pravo i finansije je osposobljavanje u teorijskom i praktičnom smislu u domenu prava, biznisa, ekonomskih i političkih nauka, putem neformalnog i primenjivog obrazovanja.

Institut koristi inovativne metode implementacije znanja i naučno-istraživačkog procesa, usaglašavajući ih sa savremenim društvenim promenama i tržišnim kretanjima.

SEMINARI

 • Pisanjе pravnih akata i podnesaka
 • Simulaciju sudskog postupka u okviru “Pravne klinike”
 • Pisanje biznis plana
 • Javni nastup
 • Krizni PR

OBUKE

 • Akademija poslovnih veština
 • Obuke za preduzetnike
 • Akademija političkih veština

OSTALI PROJEKTI

 • Konferencije
 • Okrugli stolovi
 • Tribine
 • Takmičenja u besedništvu
 • Posete Narodnoj skupštini i javnim institucijama