Transparentnost rada i vidljivost na internetu i društvenim mrežama jeste ključan faktor današnjeg poslovanja, a feedback, koji omogućava dvosmerna komunikacija sa korisnicima, koristi uspešnijem prilagođavanju klijentima i tržištu.

Na zvaničnim profilima na društvenim mrežama dostupne su sve informacije u vezi sa delovanjem Instituta, aktuelnim seminarima, otvorenim pozivima i pozicijama za zaposlenje, kao i sa novitetima o popustima i nagradama koje IPF redovno organizuje sa partnerima.

“If your business is not on the Internet, then your business will be out of business.”
Bill Gates