Poziv na međunarodnu naučnu konferenciju ‘’Inovacijama do održivog razvoja’’

26. oktobar 2017. godine

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu i Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd[1] raspisali su poziv za međunarodnu naučno stručnu konferenciju “Inovacijama do stručnog razvoja“, koja će se održati u Beogradu 7. decembra 2017. godine.

Institut za pravo i finansije, kao strateški partner Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, pridružuje se pozivu, te ovim putem pozivamo sve zainteresovane za oblasti prava i ekonomije,  koje su inače samo neke od tematskih oblasti Konferencije, da se prijave na konkurs.

Važni datumi:

6. novembar 2017: Prijava rada sa apstraktom

13. novembar 2017: Obaveštenje o prihvatanju rada

20. novembar 2017: Dostavljanje rada u celosti

Kontakt: konferencija@mef.edu.rs

Zvanični jezici konferencije: jezici bivših jugoslovenskih republika, ruski, engleski

Kotizacija obuhvata učešće na konferenciji, elektronski zbornik radova, propratni materijal i koktel.

Kotizacija se plaća po prijavljenom radu.

Uplata kotizacije do 1.12.2017. – 30 evra

Uplata kotizacije od 2. 12. do 7.12.2017. – 50 evra

Uplata kotizacije se vrši na račun Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, 170-0030018196000-69 kod UNICREDIT banke u dinarskoj provvrednosti po srednjem kursu NBS. Kod uplate, obavezno navesti PIB firme ako je uplatilac pravno lice, odnosno JMBG ako je uplatilac fizičko lice; ili na dan skupa u finansijskoj službi Fakulteta.

Dokaz o uplati kotizacije potrebno je poslati na zvanični i-mejl konferencije.

Napomene za autore:

Rad može imati najviše 4 autora.

Svaki učesnik može imati najviše dva prijavljena rada.

Rad treba da sadrži od 4 do 8 stranica.

1) rad mora biti poslat u Microsoft Word formatu

2) ime i prezime autora, institucija: Times New Roman 15pt, bold, left alignment

3) naslov rada: Times New Roman 18pt, bold, center alignment

4) apstrakt (do 200 reči) i ključne reči: Times New Roman 12pt, italic, justify alignment

5) tekst rada: Times New Roman 12pt, justify alignment

6) naslovi poglavlja: velika slova, Times New Roman 12pt, bold, left alignment

7) naslovi potpoglavlja: velika i mala slova, Times New Roman 12pt, bold, left alignment

8) razmak paragrafa: 10pt

9) rezime na stranom jeziku (do 200 reči): Times New Roman 12pt, italic, justify alignment

10) literatura: dosledno citiranje u tekstu i navođenje literature prema izabranom citatnom stilu

11) strane ne treba da budu numerisane

13) prored: 1,15

*dokument nasloviti:  Prezime(na) autora.Naslov rada

(primer: Marković.Jovanović.Inovacije u obrazovanju)

Vreme izlaganja rada na skupu biće do 10 minuta po radu.

Autorima će biti obezbeđeni računari i projektori, kao i tehnička podrška za prezentacije i druge materijale koji eventualno budu pratili izlaganje. Prema zvaničnoj klasifikaciji konferencija je označena kao M33 i učesnicima donosi 1 bod po radu.

Poziv u celosti, kao i formular za prijavu, možete naći ovde.

[1] Sa partnerima Ledra College Kipar, Privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga i Sveučilište „Vitez“ Bosna i Hercegovina