Konkurs: Stipendija za obuku za EU projekte (decembar 2018)

Institut za pravo i finansije

u sredu, 21. novembra 2018. godine

objavljuje konkurs

za stipendiranje dve osobe za najviši nivo obuke za pisanje predloga projekata za EU fondove u organizaciji i sa sertifikatom Evropske trening akademije (EuTA – European Training Academy).

European Training Academy

Evropska trening akademija (EuTA – European Training Academy) je tim stručnjaka za oblasti EU fondova sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju, pisanju i upravljanju projektima. Od oktobra 2014. godine do danas treneri EUTA su sproveli 118 treninga sa 1.914 učesnika u Srbiji, regionu Balkana i Briselu. U poslednjih 10 godina u okviru EU finansiranih projekata kao što su H2020, FP7, IPA, ERASMUS +, TEMPUS, EUREKA i drugi, treneri EUTA su u saradnji sa evropskim partnerima doneli u Srbiju više od 15 miliona EUR-a.

DECEMBARSKI SERTIFIKOVANI TRENING

Decembarski sertifikovani trening za pisanje predloga projekata za EU fondove „TRENING ZA PRIPREMU, PISANJE I FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJU HORIZON 2020 PROJEKATA“ održaće se u Beogradu u periodu od 7. do 15. decembra 2018. godine, a sastoji se iz dva nivoa:

  • Osnovnog (ukupno 3 dana: 7, 8. i 13. decembar), i
  • Naprednog (ukupno 2 dana: i to 14. i 15. decembar).

Nakon osnovnog nivoa treninga polaznici će biti osposobljeni da pišu predloge projekata za HORIZON 2020, TEMPUS, ERASMUS PLUS, IPA, COST, EUREKA i FP7, a nakon naprednog nivoa treninga naučiće kako da pripremaju budžet i kako da upravljaju projektima. Decembarski trening je inovirana i unapređena obuka koja se bazira na kombinaciji teorije, demonstraciji primera iz lične prakse trenera, radionicama i diskusijama. Institut stipendira polaznike za oba segmenta obuke.

KOTIZACIJA

Kotizacija obuhvata kompletnu obuku sa izradom sertifikata, materijale, vodič za pripremu i pisanje predloga projekata, osveženje i lagane obroke i iznosi 380E.

Moguće se prijaviti se i samo za Osnovni nivo treninga. Polaznici koji su u prethodnom periodu završili Osnovni nivo treninga, mogu se prijaviti za stipendiju za Napredni nivo treninga. Puna kotizacija samo za Osnovni odnosno Napredni nivo treninga iznosi 250E.

STIPENDIJA INSTITUTA ZA TRENING

Institut za pravo i finansije će sufinansirati dva buduća polaznika za oba nivoa obuke do 50%, tačnije do iznosa od 190E, tako da jednom polazniku ostaje 190E da uplati Evropskoj trening akademiji na ime kotizacije umesto punog iznosa.

USLOVI KONKURSA

Institut će stipendirati dva polaznika od kojih će jedan biti iz redova članova Instituta za pravo i finansije, MEF fakulteta kao strateškog partnera Instituta i ostalih organizacija saradnika, a drugi eksterno, odnosno iz redova onih koji ne pripadaju timu Instituta za pravo i finansije.

Konkurs za stipendiranje se otvara u sredu, 21. novembra i otvoren je do nedelje, 2. decembra do 17:00. Komisija će doneti odluku o konačnim rezultatima istog dana i javiti svim aplikantima do ponedeljka, 3. decembra do 19:00, kako bi budući polaznici mogli da blagovremeno isplaniraju svoje vreme.

Aplicira se slanjem mejla na office@ipf.rs, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje – EU projekti“. U okviru prijave, aplikanti šalju CV i rečenicu u kojoj eksplicitno prihvataju da dobiju stipendiju ukoliko budu odabrani (na primer: „Ovim izjavljujem da prihvatam da dobijem stipendiju u vidu sufinansiranja u iznosu od 190E„).

Prednost prilikom selekcije će imati oni kandidati za koje komisija proceni da će imati više benefita od same obuke, kao i da će uspešnije moći da iskoriste sama znanja koja steknu na obuci. Dodatno, aplikanti mogu da obrazlože potrebu za pohađanjem baš ove obuke.

Na ovaj način Institut pokazuje da kao društveno odgovorna institucija prepoznaje tešku finansijsku situciju u kojoj se nalaze svi građani Srbije, a pre svega mladi, te da želi da ulaže u dodatno obrazovanje mladih.

Više informacija o samoj obuci i European Training Academy možete pogledati na zvaničnom sajtu EuTA (srpska verzija sajta) ili kontaktiranjem organizatora, gospodina Ratka Bojovića na info@euta.info I +381.69.822.09.14.

Konkurs: Stipendija za obuku za EU projekte (april 2018)

Institut za pravo i finansije

objavljuje konkurs

za stipendiranje dve osobe za najviši nivo obuke za pisanje predloga projekata za EU fondove u organizaciji i sa sertifikatom Evropske trening akademije (EuTA – European Training Academy).

Dve osobe koje budu najuspešnije na konkursu dobiće stipendiju u vidu sufinansiranja za prestižnu sertifikovanu obuku za pisanje predloga projekata za EU fondove pod nazivom NAPREDNI TRENING ZA PISANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA EU FONDOVE. Institut sufinansira navedenu obuku u iznosu od 50%.

Ovu petodnevna obuka će se održati u Beogradu u periodu od 20. do 27. aprila 2018. godine organizuje European Training Academy, a sastoji se iz dva nivoa – osnovnog (ukupno 3 dana: 20, 21. i 25. april) i naprednog (ukupno 2 dana: i to 26. i 27. april). Nakon osnovnog nivoa treninga polaznici će biti osposobljeni da pišu predloge projekata za TEMPUS, ERASMUS PLUS, IPA, COST, EUREKA, FP6, FP7 i HORIZON 2020, a nakon naprednog nivoa treninga naučiće kako da pripremaju budžet i kako da upravljaju projektima.
Institut stipendira polaznike za oba segmenta obuke.

Polaznik ove obuke dobija dva sertifikata, za uspešno završena oba nivoa obuke.

Kotizacija obuhvata kompletnu obuku sa izradom sertifikata, materijale, vodič za pripremu i pisanje predloga projekata, osveženje i lagane obroke i iznosi 350E.

Institut za pravo i finansije će sufinansirati dva buduća polaznika za oba nivoa obuke do 50%, tačnije do iznosa od 175E, tako da jednom polazniku ostaje 175E da uplati na ime kotizacije umesto punog iznosa.

USLOVI KONKURSA

Institut će stipendirati dva polaznika od kojih će jedan biti iz redova članova Instituta za pravo i finansije, MEF fakulteta kao strateškog partnera Instituta i ostalih organizacija saradnika, a drugi eksterno, odnosno iz redova onih koji ne pripadaju timu Instituta za pravo i finansije.

Konkurs za stipendiranje se otvara u ponedeljak, 2. aprila i otvoren je do nedelje, 15. aprila do 17:00. Komisija će doneti odluku o konačnim rezultatima istog dana i javiti svim aplikantima do ponedeljka, 16. aprila do 19:00.

Svi dobitnici stipendija će dobiti i besplatnu godišnju članarinu u Institutu, kao i mogućnost da učestvuju u pisanju nekog od projekta u ime Instituta za pravo i finansije.

Aplicira se slanjem mejla na office@ipf.rs, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje – EU projekti“. U okviru prijave, aplikanti šalju jedino CV i rečenicu u kojoj eksplicitno prihvataju da dobiju stipendiju ukoliko budu odabrani (na primer: „Ovim izjavljujem da prihvatam da dobijem stipendiju u vidu sufinansiranja u iznosu od 175E„).

Prednost prilikom selekcije će imati oni kandidati za koje komisija proceni da će imati više benefita od same obuke, kao i da će uspešnije moći da iskoriste sama znanja koja steknu na obuci. Dodatno, aplikanti mogu da obrazlože potrebu za pohađanjem baš ove obuke.

Na ovaj način Institut pokazuje da kao društveno odgovorna institucija prepoznaje tešku finansijsku situciju u kojoj se nalaze svi građani Srbije, a pre svega mladi, te da želi da ulaže u dodatno obrazovanje mladih.

Više informacija o samoj obuci i European Training Academy možete pogledati na zvaničnom sajtu EuTA (srpska verzija sajta) ili kontaktiranjem organizatora, gospodina Ratka Bojovića na info@euta.info I +381.69.822.09.14.

bc47

Konkurs: Stipendija za obuku za EU projekte (novembar 2017)

Institut za pravo i finansije

objavljuje konkurs

za stipendiranje dve osobe za najviši nivo obuke za pisanje predloga projekata za EU fondove u organizaciji i sa sertifikatom Evropske trening akademije (EuTA – European Training Academy).

Dve osobe koje budu najuspešnije na konkursu dobiće stipendiju u vidu sufinansiranja za prestižnu sertifikovanu obuku za pisanje predloga projekata za EU fondove pod nazivom NAPREDNI TRENING ZA PISANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA EU FONDOVE. Institut sufinansira navedenu obuku u iznosu od 50%.

Ovu petodnevna obuka će se održati u Beogradu u periodu od 17. do 25. novemvbra 2017. godine organizuje European Training Academy, a sastoji se iz dva nivoa – osnovnog (ukupno 3 dana: 17, 18. i 23. novembar) i naprednog (ukupno 2 dana: i to 24. i 25. novembar). Nakon osnovnog nivoa treninga polaznici će biti osposobljeni da pišu predloge projekata za Horizon 2020, a nakon naprednog nivoa treninga naučiće kako da pripremaju budžet i kako da upravljaju projektima.
Institut stipendira polaznike za oba segmenta obuke.

Polaznik ove obuke dobija dva sertifikata, za uspešno završena oba nivoa obuke.

Kotizacija obuhvata kompletnu obuku sa izradom sertifikata, materijale, vodič za pripremu i pisanje predloga projekata, osveženje i lagane obroke i iznosi 350E.

Institut za pravo i finansije će sufinansirati dva buduća polaznika za oba nivoa obuke do 50%, tačnije do iznosa od 175E, tako da jednom polazniku ostaje 175E da uplati na ime kotizacije umesto punog iznosa.

USLOVI KONKURSA

Institut će stipendirati dva polaznika od kojih će jedan biti iz redova članova Nacionalnog komiteta za pripremu srpske delegacije za odlazak u Soči, a drugi eksterno, odnosno iz redova onih koji ne pripadaju timu Instituta za pravo i finansije.

Konkurs za stipendiranje se otvara u subotu, 20. maja i otvoren je do utorka, 14. novembra do 17:00. Komisija će doneti odluku o konačnim rezultatima istog dana i javiti svim aplikantima tog dana do 19:00.

Svi dobitnici stipendija će dobiti i besplatnu godišnju članarinu u Institutu, kao i mogućnost da učestvuju u pisanju nekog od projekta u ime Instituta za pravo i finansije.

Aplicira se slanjem mejla na office@ipf.rs, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje – EU projekti“. U okviru prijave, aplikanti šalju jedino CV i rečenicu u kojoj eksplicitno prihvataju da dobiju stipendiju ukoliko budu odabrani (na primer: „Ovim izjavljujem da prihvatam da dobijem stipendiju u vidu sufinansiranja u iznosu od 175E“).

Prednost prilikom selekcije će imati oni kandidati za koje komisija proceni da će imati više benefita od same obuke, kao i da će uspešnije moći da iskoriste sama znanja koja steknu na obuci. Dodatno, aplikanti mogu da obrazlože potrebu za pohađanjem baš ove obuke.

Na ovaj način Institut pokazuje da kao društveno odgovorna institucija prepoznaje tešku finansijsku situciju u kojoj se nalaze svi građani Srbije, a pre svega mladi, te da želi da ulaže u dodatno obrazovanje mladih.

Više informacija o samoj obuci i European Training Academy možete pogledati na zvaničnom sajtu EuTA (srpska verzija sajta) ili kontaktiranjem organizatora, gospodina Ratka Bojovića na info@euta.info I +381.69.822.09.14.

bc47

Konkurs: Stipendija za obuku za EU projekte (jun 2017)

Institut za pravo i finansije

objavljuje konkurs

za stipendiranje dve osobe za najviši nivo obuke za pisanje predloga projekata za EU fondove u organizaciji i sa sertifikatom Evropske trening akademije (EuTA – European Training Academy).

Dve osobe koje budu najuspešnije na konkursu dobiće stipendiju u vidu sufinansiranja za prestižnu sertifikovanu obuku za pisanje predloga projekata za EU fondove pod nazivom NAPREDNI TRENING ZA PISANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA ZA EU FONDOVE. Institut sufinansira navedenu obuku u iznosu od 50%.

Ovu petodnevna obuka će se održati u Beogradu u periodu od 9. do 17. juna 2017. godine organizuje European Training Academy, a sastoji se iz dva nivoa – osnovnog (ukupno 3 dana: 9, 10. i 15. jun) i naprednog (ukupno 2 dana: i to 16. i 17. jun). Nakon osnovnog nivoa treninga polaznici će biti osposobljeni da pišu predloge projekata za Horizon 2020, a nakon naprednog nivoa treninga naučiće kako da pripremaju budžet i kako da upravljaju projektima.
Institut stipendira polaznike za oba segmenta obuke.

Polaznik ove obuke dobija dva sertifikata, za uspešno završena oba nivoa obuke.

Kotizacija obuhvata kompletnu obuku sa izradom sertifikata, materijale, vodič za pripremu i pisanje predloga projekata, osveženje i lagane obroke i iznosi 350E.

Institut za pravo i finansije će sufinansirati dva buduća polaznika za oba nivoa obuke do 50%, tačnije do iznosa od 175E, tako da jednom polazniku ostaje 175E da uplati na ime kotizacije umesto punog iznosa.

USLOVI KONKURSA

Institut će stipendirati dva polaznika od kojih će jedan biti iz redova članova Nacionalnog komiteta za pripremu srpske delegacije za odlazak u Soči, a drugi eksterno, odnosno iz redova onih koji ne pripadaju timu Instituta za pravo i finansije.

Konkurs za stipendiranje se otvara u subotu, 20. maja i otvoren je do petka, 2. juna do 17:00. Komisija će doneti odluku o konačnim rezultatima istog dana i javiti svim aplikantima tog dana do 19:00.

Svi dobitnici stipendija će dobiti i besplatnu godišnju članarinu u Institutu, kao i mogućnost da učestvuju u pisanju nekog od projekta u ime Instituta za pravo i finansije.

Aplicira se slanjem mejla na office@ipf.rs, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje – EU projekti“. U okviru prijave, aplikanti šalju jedino CV i rečenicu u kojoj eksplicitno prihvataju da dobiju stipendiju ukoliko budu odabrani (na primer: „Ovim izjavljujem da prihvatam da dobijem stipendiju u vidu sufinansiranja u iznosu od 175E“).

Prednost prilikom selekcije će imati oni kandidati za koje komisija proceni da će imati više benefita od same obuke, kao i da će uspešnije moći da iskoriste sama znanja koja steknu na obuci. Dodatno, aplikanti mogu da obrazlože potrebu za pohađanjem baš ove obuke.

Na ovaj način Institut pokazuje da kao društveno odgovorna institucija prepoznaje tešku finansijsku situciju u kojoj se nalaze svi građani Srbije, a pre svega mladi, te da želi da ulaže u dodatno obrazovanje mladih.

Više informacija o samoj obuci i European Training Academy možete pogledati na zvaničnom sajtu EuTA (srpska verzija sajta) ili kontaktiranjem organizatora, gospodina Ratka Bojovića na info@euta.info I +381.69.822.09.14.

bc47

Uspešno održana sertifikovana obuka za pisanje CV-ja

Institut za pravo i finansije je 10. maja 2017. godine na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, održan je seminar „Obuka za pisanje CV-ja“. Predavač i nosilac obuke bio je Vuk Mirčetić, direktor Instituta za pravo i finansije.

Polaznici seminara su pored redovnih učesnika bili i srednjoškolci koji su se svojim zalaganjem istakli na MEFradionicama, koje je Institut sponzorisao tako što im je omogućio da obuku za pisanje CV-ja pohađaju besplatno.

Učesnicima su najpre predočeni značaj, struktura i sadržaj kvalitetne poslovne biografije, a zatim je usledila i primena aktuelizovanih smernica – svaki učesnik je, uz mentorstvo predavača, napisao svoju biografiju koju će moći da koristi prilikom apliciranja za praksu ili posao. Upravo zbog višestruke koristi održane obuke, polaznici su bili izuzetno zadovoljni ovakvim vidom edukacije.

Prema evaluaciji obuke, polaznici su obuku i predavača ocenili veoma uspešno.

Rezultati evaluacije:

  1. Ispunjenje iskazanih očekivanja: 9,45
  2. Prosečna ocena treninga: 10,00
  3. Ocena predavača: 10,00
  4. Osposobljenost polaznika*: 100%
  5. Ponovo bi slušali predavača*: 100%

* Procenat u odnosu na odgovor „DA“.

Formiran Nacionalni komitet za pripremu srpske delegacije za odlazak u Soči

U ponedeljak, 08. maja 2017. godine, formiran je Nacionalni komitet za pripremu delegacije Srbije za odlazak na XIX Svetski festival omladine i studenata, koji će oktobra biti održan u Sočiju. Sporazum je potpisan u Palati Srbija, uz podršku ministra Vanje Udovičića i predstavnika Ministarstva omladine i sporta i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U formiranju Komiteta je učestvovalo 12 organizacija, a jedna od njih je i Institut za pravo i finansije, u čije ime je sporazum potpisao direktor Vuk Mirčetić.

U prethodnom periodu Institut za pravo i finansije potpuno je besplatno i prijateljski stavio na raspolaganje svoje resurse i logistički aktivno pomogao sam promotivni i period. Kao deo Nacionalnog komiteta, Institut će nastaviti da pomaže aktivnosti u vezi sa festivalom u Sočiju, s obzirom da smatramo da je ovaj projekat od izuzetne važnosti za sve mlade, te je potrebno mladima dati mogućnost da se upoznaju sa festivalom i da uzmu učešće.
Festival će oktobra u Sočiju okupiti više od 20000 mladih iz preko 150 zemalja, dok će delegaciju Srbije činiti 150 najuspešnijih mladih čiji  će zadatak biti da na najbolji način predstave našu državu.

Više informacija i prijave na: russia2017.com

Sertifikovana obuka: Pisanje CV-ja

Institut za pravo i finansije u saradnji sa Fakultetom za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije organizuje sertifikovanu obuku „Pisanje CV-ja“.
 
Obuka će se održati u sredu, 10. maja 2017. godine od 17 časova, a držaće je direktor Instituta za pravo i finansije Vuk Mirčetić, sertifikovani međunarodni trener i licencirani edukator.
 
Učesnici će kroz kratak teorijski deo steći osnovna znanja u vezi sa pisanjem CV-ja, a kroz praktičan deo će izraditi i svoj CV koji će moći da šalju prilikom apliciranja za posao ili praksu, a ujedno će biti upoznati sa greškama koje se prave prilikom sastavljanja CV-ja.
 
Cena obuke je 2.000rsd, a studenti Fakulteta za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije imaju posebne pogodnosti, o čemu se mogu informisati u Studentskom parlamentu – 0600308494.
 
Svi zainteresovani se mogu prijaviti slanjem mejla sa naslovom „Obuka: Pisanje CV-ja“ na office@ipf.rs do 8. maja 2017. godine ili do popunjenja slobodnih mesta.