Vrste privrednih društava

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

Oktobar 2015

Zakonom o privrednim društvima dominanto se uređuju privredna društva kao pravna lica, koja mogu biti organizovana u više posebnih pravnih formi, dok se individualni preduzetnici kao fizička lica uređuju samo sa devet članova.

Privredno društvo definiše se kao „pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti“ (ZOPD, clan 2). Svojstvo pravnog lica privredno društvo stiče unošenjem podataka o tom društvu u registar.

Prema kriterijumu uzajamne povezanosti članova društva, privredna društva se mogu podeliti na društva lica i društva kapitala.

Untitled1

Postoje četiri pravna oblika privrednih društava:

Untitled

Pravna podloga

Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnom Zakonu.