Pristup informacijama od javnog značaja

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Pristup informacijama od javnog značaja’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Milica Stojković

Institut za pravo i finansije

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja regulisano je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010). Ovim Zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva. Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovljen je Poverenik za informacije od javnog značaja, kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja obuhvata:

     • pravo tražioca da mu bude saopšteno da li organ javne vlasti poseduje određenu informaciju, odnosno da li mu je ona dostupna;
     • pravo tražioca da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se, bez naknade, omogućiti uvid u dokument koji tu informaciju sadrži;
     • pravo tražioca da dobije kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju, uz uplatu propisane naknade u visini nužnih troškova izrade kopije dokumenta i
     • pravo tražioca da mu se kopija dokumenta pošalje na adresu poštom, faksom, elektronskim putem ili na drugi način, uz uplatu propisane naknade u visini nužnih troškova upućivanja.

Ako je tražena informacija već dostupna javnosti, pravo je tražioca da ga organ uputi na to gde je i kada ona objavljena.

Ako dokument sadrži delove koje javnost nema opravdani interes da zna, tražilac ima pravo da mu organ javne vlasti učini dostupnim ostale delove tog dokumenta.

Postupak za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja je dvostepen postupak koji obuhvata:

     1. Postupak pred organom javne vlasti
     1. Postupak pred Poverenikom

Pravu na dostupnost i slobodu pristupa informacijama posvećena su dva dana:

     • 28. septembar- Međunarodni dan slobode pristupa informacijama,
     • 24. oktobar- Dan dostupnosti informacija.

Primere obrazaca za podnošenje zahteva i žalbi i šematski prikaz postupka možete preuzeti u dokumentu u prilogu.

Primeri obrazaca i šematski prikaz postupka

Pravna podloga

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Sl. glasnik RS”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

Izvor podataka

http://www.poverenik.rs/

Priručnik za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnom Zakonu ili na sajtu korišćenog izvora.

[/av_textblock]

[av_social_share title=’Podeli’ style=” buttons=”]