Nova pozadina za slajder

predstavlja

&

SVE OVE MOGUĆNOSTI

još više...

OBRAZOVANJE

Sertifikovani seminari

Obuke za nezaposlene

Konferencije i tribine

Višednevne sertifikovane akademije

PUBLIKACIJE

Pravo

Finansije

Informisanje

INTERESNE OBLASTI

Pravo

Finansije

Politika

Biznis

Soft skills

BENEFITI ZA ČLANOVE

Širenje mreže kontakata

Rad sa profesionalcima i stručnjacima

Popusti na sve obrazovne programe

Telefon: 064/IPF-IPF-1 (064/473-473-1) - Website: www.ipf.rs - Email: office@ipf.rs

Adresa: Nemanjina 4, Beograd

Partneri Instituta