Rok za evidentiranje stvarnih vlasnika u APR-u je 31. januar 2019. godine.

Od 31. decembra 2018. godine, na internet stranici Agencije omogućen je pristup Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Centralnoj evidenciji se pristupa isključivo elektronskim putem, kreiranjem naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, ili sa već postojećim nalogom u sistemu.

Lice ovlašćena za zastupanje u registrovanom subjektu, sa korisničkim nalogom, pristupa portalu Centralne evidencije u koju treba da unese podatke o stvarnim vlasnicima, propisane Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS“, br. 41/18) i Pravilnikom o sadržini Centralne evidencije radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika Registrovanog subjekta („Sl. glasnik RS”, br. 94/18 od 7. decembra 2018).

Kao pomoć u korišćenju same aplikacije, možete pogledati detaljno Korisničko uputstvo.

Kako je početni korak kreiranje naloga u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, Agencija je pripremila video uputstvo o kreiranju naloga, koje je objavljeno na zvaničnom You Tube kanalu Agencije.

Potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u elektronskom obliku, putem interneta, objašnjeno je u Tehničkom uputstvu za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Kako bi pomoglo registrovanim subjektima u ispunjavanju zakonskih obaveza, Ministarstvo privrede je pripremilo Vodič za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju.

Pitanja vezana za postupak evidentiranja možete uputiti na elektronsku adresu stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs.

Na raspolaganju vam je i tehnička podrška APR koja pruža pomoć oko aplikacije sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, koju možete kontaktirati slanjem mejla na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs, ili pozivom na broj: 011 20 20 293, radnim danima Agencije, od 9 do 15 sati.

Članom 2, Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika određeno je na koga se primena ovog zakona odnosi:

Ovaj zakon primenjuje se na sledeća pravna lica i druge subjekte
registrovane u Republici Srbiji u skladu sa zakonom (u daljem tekstu:
Registrovani subjekti):
1) privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;
2) zadruge;
3) ogranke stranih privrednih društava;
4) poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka,
sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica;
5) fondacije i zadužbine;
6) ustanove;
7) predstavništva stranih privrednih društava, udruženja,
fondacija i zadužbina.
Ovaj zakon ne primenjuje se na privredna društva i ustanove u kojima je
Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
jedini član, odnosno osnivač.

Proverite da li se navedene zakonske odredbe odnose i na pravno lice čiji ste zastupnik.

Izvor: Sajt Agencije za privredne registre