Redakcija za finansije

Finansijska Analiza

U okviru ove oblasti vrši se detaljno ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja nekog preduzeća. Obavlja se na osnovu finansijskih izveštaja tog subjekta: bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o promenama na kapitalu, napomenama, zaključnim listovima, izvodima iz poslovnih knjiga i slično. Takođe, obuhvata analizu prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. Ona je korisna raznim učesnicima u biznisu, jer im pomaže da razumeju položaj preduzeća i donesu odgovarajuće odluke.

Finansijska analiza kompanije NIS

Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji (poslovanje u I kvartalu 2012.)

Fundamentalna analiza cene akcija

Lizing poslovi u Srbiji

Diskontna stopa

Forfeting

Metode analize finansijskih izvestaja

Evaluacija investicionih projekata u uslovima rizika

Analiza strukture najvećih dužnika poreske uprave

Кreditna sposobnost privrednih društava sa najvećim gubitkom

Unapređenje zaštite korisnika finansijskih usluga

Poslovno Upravljanje

Rukovođenje, upravljanje ili menadžment (en Management) je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima. Ova disciplina proučava upravljanje kao složeni proces sa nizom potprocesa, i kao grupu ljudi koja upravlja procesima i a takođe proučava sve pojedinačne upravljačke probleme i fenomene vezane za efikasno izvršavanje određenih zadataka i poslova.

Balanced Scorecard koncept merenja performansi

Spajanja i pripajanja – aktuelni primeri iz inostrane prakse

Brend kao faktor konkurentnosti

Sprovođenje statusne promene izdvajanje uz osnivanje na primeru preduzeća „IMLEK AD“ i uticaj na performanse preduzeća

Spajanja i pripajanja – aktuelni primeri iz prakse Srbije

Uticaj primene “Lean koncepta” na obrt zaliha i ukupne performanse maloprodajne kompanije (primer Walmart-a)

Problem poslovnog odlučivanja

Bilansiranje statusne promene pripajanja na primeru preduzeća “A.D. Mlekara Subotica”

Korelacija između interneta i marketinga