Finansije

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Redakcija za finansije’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Ekonomska Analiza i Politika

Ova oblast obuhvata radove koji analiziraju ekonomske politike, makroekonomske trendove, kao i trendove razvoja, Srbije, okruženja i sveta. Cilj je objavljivanje analiza ekonomskih fenomena, kako savremenih, tako i onih vanvremenskih, kroz različite okvire i pridržavanje različitim školama ekonomske misli.

Analiza pokazatelja nejednakosti u ekonomijama jugoistočne Evrope

Budućnost evropske monetarne unije

Nezavisnost centralne banke

Perspektiva strategije dinarizacije finansijskog sistema Srbije

Problemi ugovora o kreditu indeksiranih u švajcarskim francima

Poreska amnestija

Kriptovalute kao monetarni eksperiment na primeru Bitkoina

Posledice kvantitativnog labavljenja

Preduzetništvo u danima krize kao osnova za privredni rast i razvoj

Spontani poredak u ekonomiji

Komparativna analiza ključnih makroekonomskih indikatora– Srbija i zemlje u okruženju

Multilateralni ugovori o sprečavanju dvostrukog oporezivanja

Porezna evazija 

Uticaj savremene finansijske krize na monetarni sistem SAD-a

Fiskalno opterećenje i poreska evazija

Nezaposlenost i posledice nezaposlenosti

Zajedničko tržište u Eu

Stalna poslovna jedinica
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Finansijska Analiza

U okviru ove oblasti vrši se detaljno ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja nekog preduzeća. Obavlja se na osnovu finansijskih izveštaja tog subjekta: bilansa stanja, bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, izveštaja o promenama na kapitalu, napomenama, zaključnim listovima, izvodima iz poslovnih knjiga i slično. Takođe, obuhvata analizu prinosnog, imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. Ona je korisna raznim učesnicima u biznisu, jer im pomaže da razumeju položaj preduzeća i donesu odgovarajuće odluke.

Finansijska analiza kompanije NIS

Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji (poslovanje u I kvartalu 2012.)

Fundamentalna analiza cene akcija

Lizing poslovi u Srbiji

Diskontna stopa

Forfeting

Metode analize finansijskih izvestaja

Evaluacija investicionih projekata u uslovima rizika

Analiza strukture najvećih dužnika poreske uprave

Кreditna sposobnost privrednih društava sa najvećim gubitkom

Unapređenje zaštite korisnika finansijskih usluga
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Teorija Finansija

Ova oblast predstavlja svojevrsnu umetnost i nauku upravljanja novcem. Sama pojava finansija je vezana za pre svega novac i novčana plaćanja, analogno ovome, finansije će postojati dokle god postoji i novac. Priroda finansija je novčana, odnosno monetarna. Važna tema u finansijama su razni finansijski instrumenti kao: deonice, obveznice, opcije i drugo.

Dinamičke metode ocene i rangiranja investicionih projekata

Međuzavisnost investicionih i finansijskih odluka

Pojam opcija

Diversifikacija portfolia

Faktoring

Forex tržište

Regulatorna tela za harmonizaciju računovodstvenih propisa

Regulatorna tela za harmonizaciju međunarodnih računovodstvenih standarda

Proces revizije finansijskih izvještaja

Dugoročne obaveze

Set finansijskih izveštaja

Međunarodni računovodstveni standardi

Pojam i osnovne karakteristike varanta

Značaj Međunarodnog monetarnog fonda za zemlje članice Evropske Unije

Prime listing beogradske berze

Finansijsko izveštavanje u slučaju likvidacije preduzeća

Upravljanje rizicima u bankarskom sektoru

Poreska harmonizacija vs. poreska konkurencija u EU
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Poslovno Upravljanje

Rukovođenje, upravljanje ili menadžment (en Management) je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema upravljanja poslovima, poduhvatima i društvenim sistemima. Ova disciplina proučava upravljanje kao složeni proces sa nizom potprocesa, i kao grupu ljudi koja upravlja procesima i a takođe proučava sve pojedinačne upravljačke probleme i fenomene vezane za efikasno izvršavanje određenih zadataka i poslova.

Balanced Scorecard koncept merenja performansi

Spajanja i pripajanja – aktuelni primeri iz inostrane prakse

Brend kao faktor konkurentnosti

Sprovođenje statusne promene izdvajanje uz osnivanje na primeru preduzeća „IMLEK AD“ i uticaj na performanse preduzeća

Spajanja i pripajanja – aktuelni primeri iz prakse Srbije

Uticaj primene “Lean koncepta” na obrt zaliha i ukupne performanse maloprodajne kompanije (primer Walmart-a)

Problem poslovnog odlučivanja

Bilansiranje statusne promene pripajanja na primeru preduzeća “A.D. Mlekara Subotica”

Korelacija između interneta i marketinga
[/av_textblock]